Radio Sfera UMK

Gramy swoje, po studencku!

Jak Erasmus+ wiąże się z OHP

Program Erasmus+ zazwyczaj kojarzy nam się wyłącznie ze studencką wymianą międzynarodową. Jak pokazują nam wychowawcy i podopieczni z Ochotniczego Hufca Pracy w Toruniu taki pogląd na ten europejski program to jedynie stereotyp.

Funkcjonowanie szkolnictwa branżowego w ramach programu Erasmus+

Jak demonstrują wychowankowie kujawsko-pomorskich Ochotniczych Hufców Pracy wymiana zagraniczna przynosi wymierne korzyści. Podczas wydarzenia„Na skrzydłach mobilności z OHP” organizowanego w toruńskiej jednostce Ochotniczych Hufców Pracy przedstawiono skutki realizacji programu „Mobilność II”, który pomógł uczniom szkół branżowych w zdobyciu nowych kompetencji podczas pracy w zagranicznych firmach. W ramach wymiany uczniowie odwiedzili firmy gastronomiczne, fryzjerskie, handlowe oraz motoryzacyjne w Maladze, oraz Sevilli.

Porozmawialiśmy z Komendantką Wojewódzką OHP w Toruniu, panią Czesławą Augustinowicz, na temat działalności OHP w ramach programu Erasmus+:

O szczegółach dotyczących rozwoju szkół branżowych w Polsce opowiedziała nam Kierownik Zespołu Programów Międzynarodowych Kujawsko-Pomorskiej Komendy Wojewódzkiej OHP, pani Milena Bogalecka:

Swoimi wrażeniami podzieliła się z nami również jedna z uczestniczek programu „Mobilność II”:

[Dowiedz się więcej o programie Erasmus+]

Polskie lotniczki inspiracją dla młodych

Inspirujący wykład, który miał na celu obudzenie potencjału drzemiącego w młodych ludziach, wygłosiła pani Jolanta Przybylak, która jest toruńską spadochroniarką, szybowniczką i pilotką. Wykładowi towarzyszyła również wystawa „Polskie lotniczki w stuleciu”. Tematem zarówno wykładu, jak i wystawy była historia kobiecej strony Polskiego lotnictwa.