Radio Sfera UMK

Gramy swoje, po studencku!

„Nowe technologie – edukacja – kariera – emocje w obliczu zachodzących zmian” czyli XVII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka

28 maja na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych odbyła się XVII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS). Hasłem przewodnim były: Nowe technologie – edukacja – kariera – emocje w obliczu zmian, czyli dyskusja nad wpływem edukacji, budowania i realizowania kariery oraz relacji międzyludzkich w zmieniającym się w zawrotnym tempie świecie.

Po raz 17. pod patronatem Dziekana Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych oraz Prodziekan ds. Studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, odbyła się Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka. W tym roku rozważania dotyczyły możliwości i wyzwań dla edukacji, a także budowania kariery, w czasach dynamicznie rozwijającej się technologii. Podczas wystąpień dyskutowano nad zmianami zachodzącymi w niemal każdej sferze życia codziennego i wpływu postępu cywilizacyjnego na relacje międzyludzkie, odczuwanie emocji czy poczucie przynależności. Spora frekwencja młodego pokolenia potwierdziła wysoką świadomość uzależnienia zglobalizowanego świata od nowoczesnych technologii. Celem spotkania i rozmów była bowiem próba odnalezienia się w nowej rzeczywistości i jej zrozumienia.

Po oficjalnym otwarciu, uczestnicy konferencji wzięli udział w wykładach podzielonych na trzy bloki tematyczne. Różnorodność omawianych tematów sprawiła, że każdy mógł znaleźć interesujące dla siebie treści. Zagadnieniami poruszanymi w czasie wydarzenia były: Współczesne możliwości i wyzwania edukacji, Życie emocjonalne i społeczne w szybko zmieniającym się świecie oraz Planowanie i realizacja ścieżki kariery w nowej rzeczywistości. Po każdym bloku tematycznym odbyła się dyskusja między uczestnikami i prelegentami. 

Więcej o swoich wystąpieniach opowiedzieli Patryk Dąbrowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Kamila Jeżak z Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie:

Wśród uczestników wydarzenia, obecni byli studenci zarówno Instytutu Pedagogiki, innych wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jak i uczniowie toruńskich liceów. Grono przybyłych gości, słuchaczy jak i prelegentów, było zaskakująco liczne. Pośród uczestników konferencji znaleźli się studenci z ponad różnych 10 uniwersytetów w Polsce, z 12 różnych kierunków studiów. 

O wrażenia i przemyślenia dotyczące poruszanych podczas konferencji tematów zapytaliśmy jej uczestników:

Więcej o konferencji opowiedziała jej przewodnicząca dr Anna Kławisiuć- Zduńczyk, która zdradziła m.in. skąd pomysł na myśl przewodnią tegorocznej edycji PKS.

Materiał współtworzyły: Aleksandra Nędza i Dominika Parda