Radio Sfera UMK

Gramy swoje, po studencku!

Odbędą się Dni Wydziałowe WNoZiGP

W czwartek 16 maja oraz piątek 17 maja na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarce Przestrzennej (WNoZiGP) zostaną zorganizowane Dni Wydziałowe. W ramach tego wydarzenia odbędzie się wiele aktywności społecznych i sportowych zarówno na terenie wydziału jak i poza nim.

Święto WNoZiGP

Dni wydziałowe to okazja, aby uczcić działanie wydziału oraz uhonorować społeczność akademicką go budującą. Z tego powodu Dni Wydziałowe Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarce Przestrzennej (WNoZiGP) rozpoczną się od przedstawienia sylwetek „Sławnego Absolwenta Wydziału” oraz „Najlepszego Absolwenta Wydziału”. Pierwszego dnia odbędzie się również wykład pod tytułem „Wykorzystanie GIS na rzecz obronności kraju na przykładzie 6 SOG”, który wygłosi mjr. Michał Kotusiewicz z 6 Samodzielnego Oddziału Geograficznego. Na przestrzeni 1617 maja studenci będą mogli wziąć udział w mnogich aktywnościach sportowych i kulturalnych organizowanych zarówno na terenie WNoZiPG, jak i poza nim. Pośród wydarzeń znajdą się między innymi mecze piłki nożnej i siatkówki oraz turniej szachowy.

Zobacz też: Witajcie w naszej bajce! [PIERNIKALIA 2024]

Z profesorem Marcinem Świtoniakiem, organizatorem całego wydarzenia porozmawiała nasza reporterka Maria Willam:

Więcej informacji uzyskać można na stronie wydarzenia.

[Fot.: Wydział Nauk o Ziemii i Gospodarki Przestrzennej]