Radio Sfera UMK

Gramy swoje, po studencku!

Równość i różnorodność w KOI

W Kopernikańskim Ośrodku Integracji (KOI) odbyło się pierwsze spotkanie z serii Porozmawiajmy o Równości i Różnorodności. Spotkanie było organizowane przy wsparciu pełnomocniczki rektora do spraw Równego traktowania prof. Aleksandry Derry, Toruńskiej Brygady Feministycznej oraz Pracowni Badań nad Obcością i Wykluczeniem.

Celem serii spotkań Porozmawiajmy o Równości i Różnorodności jest umożliwienie i ułatwienie kontaktu oraz komunikacji między środowiskami akademickimi i ciałami zarządczymi UMK. Podczas spotkania dyskutowano o problematycznych aspektach uczelni takich jak sytuacja w niektórych akademikach, działania UMK w zakresie realizacji tzw. Gender Equality Plan oraz sytuacja osób niepełnosprawnych.

Odbudowywanie wspólnoty

Jednym z głównych celów spotkań w KOI ma być odbudowa wspólnoty akademickiej. Z tego powodu wiele czasu poświęcono na omawianie działań, jakie mogą być podjęte przez uczelnię w celu aktywizacji studentów. Wśród zidentyfikowanych problemów były między innymi słaba komunikacja między różnymi podmiotami UMK. Spotkania z serii Porozmawiajmy o Równości i Różnorodności mają być jednym z miejsc, które umożliwią lepszą komunikację między jednostkami akademickimi.

Kolejnym celem spotkania było zaproszenie grup akademickich do prowadzenia swojej aktywności w KOI. Podczas wydarzenia i po nim podjęto rozmowy, które mogą poskutkować organizacją nowych wydarzeń w KOI w przyszłości. Niektóre wydarzenia mają mieć również na celu integrację środowiska akademickiego z resztą grup działających w Toruniu.

Na zebraniu pojawiło się również kilkoro studentów. Poruszali oni szeroką gamę problemów takich jak sytuacja panująca w niektórych akademikach oraz ich cena, możliwość zmiany imienia w systemie USOS oraz organizacja nauczania na UMK.

[Fot.: Toruńska Brygada Feministyczna]

Perspektywy na przyszłość

Uczestnicy spotkania wyszli z kilkoma konkretnymi postulatami zmian, które, według nich, mogą mieć pozytywny wpływ na działanie Uniwersytetu. Jednym z pomysłów było przywrócenie przerwy od zajęć dydaktycznych pomiędzy semestrem zimowym i letnim. Kolejnym było przyłożenie większej uwagi do umiejętności zarządzania i gospodarowania podczas wybierania kolejnych rektorów oraz dziekanów.

Organizatorzy mają nadzieję na zwiększoną obecność studentów na przyszłych spotkaniach, co umożliwi wysłuchanie większej ilości różnorodnych głosów. Została również wyrażona chęć wysłuchania osób ze środowisk konserwatywnych, chociaż nikt reprezentujący tę stronę nie pojawił się na pierwszym spotkaniu. Następne spotkania mają odbywać się w każdą ostatnią środę miesiąca.

[Fot.: Kopernikański Ośrodek Integracji]