Radio Sfera UMK

Gramy swoje, po studencku!

Udajmy się do Włoch – Koło Naukowe Italianistów

Członkowie i opiekun Koła Italianistów

Włochy to państwo podziwiane przez miliony amatorów z całego świata. Takich ludzi nie brakuje również na UMK. Koło Italianistów pozwala wszystkim swoim członkom zgłębić zakamarki kultury Belpaese, bez opuszczania uczelni.

Koło Italianistów UMK składa się w większości ze studentów filologii włoskiej i lingwistyki stosowanej. Wszyscy jego członkowie mogą urealnić tam swoją miłość do Włoch. Koło stwarza okazję, żeby poznać jeszcze bliżej włoską kulturę, dzieła i bieżące wydarzenia. Zajmuje się również popularyzacją wiedzy o Italii i jej języku poza swoim gronem.

Co poza literaturą?

Koło organizuje także spotkania związane z obchodzonymi we Włoszech świętami. Zebranie, na które się udałem, było poświęcone świętu Pasqua, czyli mówiąc prościej – Wielkanocy. Opiekun naukowy Koła, dr Rafał Wodzyński przedstawił różnice między celebracją Wielkanocy we Włoszech i Polsce, ciekawostki z tym związane, a także skłonił do refleksji nad wagą sacrum w życiu codziennym. Słuchając przygotowanej prezentacji, członkowie Koła mogli skosztować również colombę – włoski wypiek jedzony tradycyjnie w trakcie świąt wielkanocnych.

Z przewodniczącą Koła Italianistów, Martyną Wiśniewską porozmawiałem o tym, dlaczego warto dołączyć:

Kto może dołączyć?

Spotkania Koła odbywają się co dwa tygodnie w środy, w Collegium Humanisticum. Członkowie podkreślają, że pomimo nazwy, Koło nie jest zamknięte tylko na Italianistów. Przyjść może każdy, kto podziela zainteresowanie językiem, kulturą czy tradycjami Włoch. Wiedza zdobyta na spotkaniach jest znakomitym uzupełnieniem informacji z zajęć filologii włoskiej czy lingwistyki stosowanej, ale z pewnością będzie równie przydatna dla studentów innych kierunków.

Rozmowa z opiekunem naukowym Koła, dr Rafałem Wodzyńskim:

Więcej informacji o Kole Italianistów znajdziecie tutaj. Osoby chętne do dołączenia mogą skontaktować się z opiekunem koła.

[Fot.: Paweł Behrendt]