UMK

11 października 2019 | Oliwia Ciszewska

0

Ułatwienia dla studenckich sportowców

Kariera sportowa i nauka akademicka, mogą być trudne do pogodzenia. Program „Kariera dwutorowa student – sportowiec UMK w Toruniu”, stanowi rozwiązanie tego problemu. Jeszcze do 17 października można ubiegać się o uczestnictwo w programie.

Już w kwietniu informowaliśmy o nadchodzącym Programie Uniwersyteckiego Centrum Sportowego, który stanowi rozwiązanie problemów niejednego uzdolnionego fizycznie studenta. Więcej informacji [tutaj]

Jeszcze do 17 października studenci kształcący się na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I, II i III stopnia mogą starać się o uczestnictwo w programie. Jakie kwalifikację powinien posiadać zainteresowany?

O uczestnictwo w Programie mogą ubiegać się:

 1. studenci Uniwersytetu członkowie klubów sportowych zrzeszonych w polskich związkach sportowych, zgodnych z aktualnym na dzień rozpoczęcia rekrutacji wykazem polskich związków sportowych, ogłaszanych przez Ministra właściwego od sportu;
 2. lub studenci Uniwersytetu zrzeszeni w zagranicznych związkach sportowych,

legitymujący się:

 1. międzynarodową mistrzowską klasą sportową;
 2. mistrzowską klasą sportową;
 3. pierwszą klasą sportową;
 4. wybitnymi osiągnięciami sportowymi w przypadku związków sportowych nie przyznających klas sportowych.

 

Żeby móc cieszyć się większą elastycznością na wydziale oraz ubiegać się o przyznanie stypendium, trzeba dopilnować kilku formalności. Kandydat jest obowiązany dostarczyć jedno z poniższych zaświadczeń:

 1. zaświadczenie polskiego związku sportowego określające rodzaj klasy sportowej i osiągnięcia sportowe kandydata będące podstawą przyznania klasy sportowej;
 2. zaświadczenie polskiego związku sportowego o wysokim poziomie sportowym kandydata i wykaz osiągnięć sportowych kandydata w przypadku polskich związków sportowych nie przyznających klas sportowych;
 3. zaświadczenie zagranicznego związku sportowego określające osiągnięcia sportowe kandydata lub rodzaj klasy sportowej i osiągnięcia sportowe kandydata będące podstawą przyznania klasy sportowej.

 

Dla ułatwienia – proces rekrutacji „krok po kroku” (źródło:strona internetowa UCS UMK).

 1. Pobierz i wypełnij Wniosek o przyjęcie do Programu PKD_2018_2019 – Wniosek o przyjęcie do programu (778 KB),
 2. Pobierz, wypełnij, załatw podpisy w klubie pod Potwierdzeniem o przynależności do klubu sportowego PKD_2018_2019 – Potwierdzenie przynależności do klubu sportowego (573 KB),
 3. Pobierz, wypełnij, załatw podpisy w klubie pod Oświadczeniami PKD_2018_2019 – Oświadczenia (655 KB),
 4. Uzyskaj zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej, wydane przez polski związek sportowy, jeżeli związek takowe wydaje,
 5. Pobierz i wypełnij Harmonogram pracy sportowej (tzw. łączka treningowa)PKD_2018_2019 – Harmonogram pracy sportowej (625 KB),
 6. Wyrób legitymację AZS,
 7. Wypełnione i podpisane dokumenty złóż do: Uniwersyteckie Centrum Sportowe, sekretariat Centrum, 87-100 Toruń, ul. św. Józefa 17,
 8. Poczekaj na ogłoszenie wyników. Lista rankingowa pojawi się na tej stronie, dodatkowo zostaniesz powiadomiony drogą mailową.

O tym jakie korzyści przynosi uczestnictwo w Programie, można przeczytać na stronie internetowej Uniwersyteckiego Centrum Sportowego.

 

[Fot. Andrzej Romański]

 

Tagi: ,
Back to Top ↑

26748935