Radio Sfera UMK

Gramy swoje, po studencku!

Astronomowie o Koperniku na Światowym Kongresie Kopernikańskim

Światowy Kongres Kopernikański powrócił do miejsca, z którego rozpoczął swoją podróż po Polsce. 12 września na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu obrady rozpoczęli naukowcy z Sekcji Historii Astronomii, natomiast dzień wcześniej swój zjazd zainaugurowali członkowie Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Po południu, w CKK Jordanki, oficjalnie rozpoczęła się ostatnia część Kongresu.

Kongres i astronomowie

Pomimo że oficjalne otwarcie toruńskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego miało miejsce dopiero o godzinie 16:00, to obrady sekcji tematycznych trwały już od rana. Naukową forpocztą byli naukowcy biorący udział w obradach sekcji historii astronomii. Ta część Kongresu została zorganizowana przez Instytut Historii Nauki PAN, jej celem był przegląd stanu badań astronomii przedkopernikańskiej, astronomii Kopernika i wczesnej jej recepcji. Złożyły się na nią trzy panele: dziedzictwo astronomii Ptolemeusza i Tablic alfonsyńskich, astronomia Kopernika oraz wczesna recepcja astronomii heliocentrycznej. W tym samym czasie i miejscu, czyli w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, odbywał się 41. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Obchodzi ono w tym roku setną rocznicę swojego powstania. ŚKK i zjazd PTA zakończą się w tym samym dniu, czyli 15 września.

Sesja II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego – Słońce i heliosfera

Sekcja historii astronomii jest zaledwie jedną z aż sześciu składających się na całokształt Kongresu. Pozostałe to: kulturoznawcza, historii medycyny, lekarska, nauczycielska i młodzieżowa. Uczeni biorący udział w dyskusjach, wykładach i obradach będą zajmowali się niemal każdym aspektem życia Mikołaja Kopernika, wpływem, jaki wywarł na swoją oraz naszą teraźniejszość, jak był postrzegany – a także wykorzystywany – na przestrzeni wieków. Interesującym elementem sekcji nauczycielskiej będą warsztaty poświęcone nowoczesnej edukacji (Eksploracja Marsa z LEGO Education, baza księżycowa w 3D), natomiast podczas panelu antropologicznego będzie można poznać sposoby zawłaszczania postaci Kopernika przez propagandę III Rzeszy. Sekcja kulturoznawcza posadzi astronoma na ławie oskarżonych… Wymieniliśmy zaledwie drobny ułamek z tego co zaplanowali organizatorzy. O kulinarnych atrakcjach, szeroko dostępnych mieszkańcom grodu Kopernika, informowaliśmy wcześniej. Więcej informacji dotyczących sekcji Kongresu oraz przewidzianych wydarzeń można znaleźć tutaj.

W przerwie między wykładami o swoim podejściu do postaci Mikołaja Kopernika opowiedzieli prezes Czeskiego Towarzystwa Astronomicznego, członkini Polskiego Towarzystwa Astronomicznego Izabela Kowalska-Leszczyńska oraz magister astronomii na UMK Weronika Puchalska.

Swoje przemyślenia o współczesnym podejściu do idei kopernikańskiej przedstawił dr. hab. Andrzej Strobel z Katedry Astronomii i Astrofizyki UMK.

Popołudniowe otwarcie

Popołudniową część Kongresu, czyli ceremonię otwarcia, zainicjował rektor UMK, prof. dr hab. Andrzej Sokala, który w kilku zdaniach nakreślił przebieg – de facto trwającego już – wydarzenia. Przybliżył tematy dyskusji i spotkań, podzielonych na sekcje tematyczne, o których wspominaliśmy wcześniej. W inauguracji wziął także udział dyrektor Centrum Badań Kopernikańskich UMK, prof. Mikulski. Co prawda nieobecny ciałem, jednak nie przeszkadzało to, by z płaszczyzny ekranu opowiadał o ciekawostkach z życia wielkiego astronoma.

Dwa wykłady

Po rektorze ze sceny przemówili przedstawiciele władz samorządowych, których krótkie wystąpienia poprzedziły najbardziej naukowy element uroczystości – wykłady. Wygłosili je: ks. prof. Michał Heller oraz członek rzeczywisty PAN, prof. Andrzej Udalski. Pierwszy z naukowców dzielił się swoimi przemyśleniami, z pewną przekorą określając Kopernika mianem relatywisty. Ksiądz profesor wskazywał m.in. na to, jak wielki wpływ na filozofię swoich czasów, sposób postrzegania świta oraz miejsca w nim człowieka wywarła zmiany sposobu postrzegania rzeczywistości z teocentrycznego na antropocentryczny. Po zakończeniu wykładu JMR UMK wręczył prelegentowi pamiątkowe astrolabium. Taki sam upominek trafił w ręce profesora Udalskiego, który wcześniej przybliżył zebranym osiągnięcia, rozwój i odkrycia polskiej astronomii w ostatnich dekadach.

Ks. prof. Michał Heller (z prawej)

Akordem zamknięcia imprezy otwarcia był występ formacji Ars Cantus wykonującej utwory muzyki dawnej. W ich repertuarze znajdują się utwory tworzone przez artystów od wczesnego średniowiecza do wczesnego baroku.

Ars Cantus

Więcej informacji dotyczących Światowego Kongresu Kopernikańskiego tutaj.

« z 2 »

Materiał współtworzyli: Zuzanna Pilimon, Maja Zielaskowska, Piotr Zimmerman, Kacper Chojnowski, Tomasz Sztandarski, Renata Grudzińska.

Posted in UMK