UMK

22 kwietnia 2013 | Radio Sfera

0

Stypendia dla młodych naukowców

Trójka naukowców z UMK odebrała w sobotę stypendia START, przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Stypendia wynoszą 28 tys. zł i przyznawane są pracownikom nauki przed 30. rokiem życia.

FNP przyznała w tegorocznej edycji 127 stypendiów. Wśród laureatów znaleźli się pracownicy naszego uniwersytetu. Stypendia w wysokości 28 tys. zł trafiły do dr Agaty Cyran, dr. Kamila Fedusa i mgr. Karola Kłodzińskiego.

W tym roku napłynęło do Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej blisko 1100 wniosków o przyznanie stypendiów. Wybrano z nich 127 osób, które otrzymały wsparcie Fundacji. Stypendyści mogą wydać je na dowolny cel, a w założeniach pomoc materialna ma wesprzeć finansowo młodych badaczy na początku pracy naukowej i umożliwić pełne poświęcenie nauce.

W konkursie o stypendium START mogą brać udział naukowcy przed 30. rokiem życia (lub mający do 32 lat, jeśli korzystali z urlopów macierzyńskich lub wychowawczych), tuż przed lub tuż po zrobieniu doktoratu. Reprezentować mogą wszystkie dziedziny nauki i pochodzący z ośrodków badawczych w całej Polsce.

Program START został uruchomiony przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w 1993 roku. Od tego czasu przyznano prawie 3 tys. stypendiów na łączną kwotę 61,6 mln zł.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Biogramy stypendystów

Dr Agata Cygan jest fizykiem doświadczalnym, związana z Zakładem Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej w Instytucie Fizyki UMK, gdzie pod opieką prof. R.S. Trawińskiego pracuje nad pracą doktorską. Jest ona związana z budową ultraczułego spektrometru absorpcyjnego FS-CRDS ze stabilizacją częstości, który ma być wykorzystany do bardzo precyzyjnych pomiarów kształtów linii widmowych śladowych ilości gazów atomowych i molekularnych.

Dr Kamil Fedus zajmuje się zjawiskami związanymi z oddziaływaniem elektronów i pozytonów z materią. Prace badawcze odbywają się w Pracowni Spektroskopii Pozytonowej wchodzącej w struktury Centrum Optyki Kwantowej oraz Narodowego Laboratorium Technologii Kwantowych znajdujących się przy Instytucie Fizyki UMK. Tematyka prowadzona jest dwutorowo. Z jednej strony jest to charakteryzacja właściwości różnorodnych innowacyjnych materiałów, w tym nano- struktur półprzewodnikowych oraz kompleksowych związków metalo-organicznych i polimerowych. Badania te polegają na korelacji mikro-defektów strukturalnych studiowanych przy pomocy technik pozytonowych z ich liniowymi i nieliniowymi właściwościami optycznymi.

Mgr Karol Kłodziński jest doktorantem w Zakładzie Historii Starożytnej Instytutu Historii i Archiwistyki UMK. W roku akademickim 2009/2010 uchwałą Senatu UMK nadano mu tytuł Najlepszego Studenta UMK. W roku akademickim 2010/2011 otrzymywał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. W roku akademickim 2011/2012 otrzymał tytuł Najlepszego Absolwenta Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Jest stypendystą Fundacji Lanckorońskich z Brzezia.
Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół rzymskiego prawa publicznego, historii politycznej wczesnego Cesarstwa Rzymskiego, historiografii nowożytnej oraz metodologii historii. Jest autorem i współautorem trzech książek. Swoje artykuły naukowe publikuje na łamach cenionych i wysoko punktowanych czasopism, takich jak „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, „Studia Iuridica Toruniensia”, „Zeszyty Prawnicze UKSW” czy „Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum”.

Biogramy: na podstawie informacji z Aktualności CPiI UMK

Tagi:
Back to Top ↑