Radio Sfera UMK

Gramy swoje, po studencku!

Dziewczyny do ścisłych!

25 kwietnia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej odbędzie się „Dzień otwarty dla Dziewczyn”. Akcja jest organizowana w ramach akcji „Dziewczyny do ścisłych”.

Spotkanie dla osób zainteresowanych studiami na WFAiIS odbędzie się w Instytucie Fizyki (ul. Grudziądzka 5) oraz w Centrum Astronomii UMK (Piwnice).

Raport „Dziewczyny na politechnikach 2012”

Program Dnia Otwartego:

Instytut Fizyki

10.00 – 12.00 spotkania (sala 25):

  • z Dziekanem Wydziału „Witajcie Dziewczyny na naszym Wydziale!”,
  • ze studentkami i doktorantkami „Dlaczego tu jesteśmy i jak tu jest?”,
  • z absolwentkami WFAiIS,
  • z przedstawicielkami firmy GTECH.

12:15 – 13:15 Wykład

13:30 – 15:00 Zwiedzanie Instytutu Fizyki w towarzystwie pracowników i doktorantów
Wydziału.

W tym samym czasie w Centrum Astronomii odbędą się spotkania:

10:00 – 10:30 z dyrektorem i kierownikami katedr oraz pracownikami
i doktorantami Centrum Astronomii „Witajcie w Piwnicach!”,

10:30 – 12:00 Zwiedzanie Centrum Astronomii w towarzystwie doktorantów i pracowników
CA.

Zainteresowane osoby są proszone o kontakt:

Beata Derkowska-Zielińska
pełnomocnik ds. akcji „Dziewczyny do ścisłych”
tel: (56) 611 32 28
e-mail: beata@fizyka.umk.pl

Zdjęcie: Strona akcji „Dziewczyny na politechniki”

Posted in UMK