Radio Sfera UMK

Gramy swoje, po studencku!

Jak rozwiązać problem dyskryminacji w sporcie?

Wraz z rozpoczęciem semestru letniego na Wydziale Prawa i Administracji UMK wzmaga się aktywność studenckich kół naukowych. Co roku przygotowują one liczne konferencje, będące nieraz nowatorskimi inicjatywami w skali krajowej. Nie inaczej jest w przypadku Koła Naukowego Prawa Sportowego „Lex Sportiva”, które postanowiło zorganizować – pierwszą o takiej tematyce – Ogólnopolską Konferencję Naukową „Prawne aspekty dyskryminacji w sporcie”.

Problemy prawne wynikające z dyskryminacji sportowców sięgają jeszcze końcówki XX wieku. Orzeczenia europejskich trybunałów i sądów, takie jak wyrok w słynnej sprawie Bosmana z 1995 roku, wywarły znaczący wpływ na poprawę sytuacji sportowców zmagających się m.in. z wykluczeniem ze względu na przynależność narodową. Pomimo upływu lat nadal zdarzają się jednak przypadki dyskryminacji niektórych osób czy też grup społecznych w sporcie. O szczegółach niniejszego wydarzenia, jak i o gronie zaproszonych prelegentów mówi prezes KNPS „Lex Sportiva”Piotr Śnihur.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawne aspekty dyskryminacji w sporcie rozpocznie się 1 kwietnia o godz. 9:00 na platformie Microsoft Teams. Panele eksperckie mają potrwać do godz. 14:00, a tuż po nich odbędą się sesje studencko-doktoranckie. Zakończenie wydarzenia planowane jest na godz. 17:00.

Konferencja jest miejscem do debaty między studentami, doktorantami, absolwentami wyższych uczelni oraz wszystkimi zainteresowanymi problematyką dyskryminacji w sporcie.

Rozgłośnia Uniwersytecka Radio Sfera objęła to wydarzenie patronatem medialnym.

Więcej informacji na temat tej inicjatywy znajdziecie na Facebooku.

[fot. oficjalna grafika wydarzenia]