UMK

27 lutego 2020 | Michał Kaproń

0

O odpowiedzialności prawnej mundurowych na WPiA

Żołnierze, policjanci, strażacy, pracownicy służby więziennej – przedstawiciele zawodów zaufania publicznego muszą mierzyć się z niezliczoną ilością procedur i regulacji prawnych, które stale muszą być dostosowywane do zmieniających się realiów. To im właśnie poświęcona została konferencja naukowa pt. „Reżimy odpowiedzialności prawnej w służbach mundurowych”.

Organizatorzy wydarzenia, Katedra Prawa Karnego UMK i Koło Naukowe Prawa Karnego UMK największy nacisk położyli na analizę odpowiedzialności ponoszonej przez członków formacji mundurowych za działania bezprawne i zaniechania. Istniejące regulacje prawne często nie dają dostatecznej jasności w kwestii wykładni, jaką należy przyjąć w postępowaniu dyscyplinarnym, co zrodziło potrzebę dyskusji teoretyków prawa z praktykami, na co dzień pracującymi w służbach. O problemie leżącym u podstaw organizacji konferencji mówi jej organizator, Adrian Kościk – prezes KN Prawa Karnego

 

W wydarzeniu bierze udział ponad sześćdziesięcioro prelegentów z dwunastu ośrodków akademickich i czterech rodzajów służb mundurowych. Obrady będzie można obserwować w dniach 27-28 lutego w Sali Posiedzeń WPiA.

Tagi: , , ,
Back to Top ↑

26748935