Radio Sfera UMK

Gramy swoje, po studencku!

Międzynarodowe dyskusje o tomizmie

4–6 kwietnia na Wydziale Teologicznym UMK naukowcy z całego świata spotkali się, żeby po raz kolejny porozmawiać o filozofii Tomasza z Akwinu.

Na konferencji „Tomasz z Akwinu i Ojcowie Kościoła” („Thomas Aquinas and Church Fathers”) wystąpiło przeszło 40 prelegentów z różnych krajów, m.in. Czech, Francji, USA, Gruzji czy Filipin. Po zakończeniu obrad uczestnicy zostali zaproszeni na zwiedzanie średniowiecznych zabytków Torunia. O wydarzeniu mówi ojciec Michał Mrozek, wicedyrektor Instytutu Tomistycznego w Warszawie, oraz inni prelegenci i organizatorzy konferencji.

 

W środę 10 kwietnia osoby zainteresowane teologią będą miały kolejną okazję do poszerzenia swojej wiedzy, tym razem w ramach seminarium „Scientia et fides”. O. dr Jacek Poznański SJ z Akademii Ignatianum w Krakowie wprowadzi uczestników w temat możliwości i granic interdyscyplinarności teologii.

Informacje o tym i innych nadchodzących wydarzeniach można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Teologicznego UMK.

Materiał przygotowały Patrycja Wójcik (nagranie) i Angelika Mielniczek (montaż), fot. oficjalny fanpage Wydziału Teologicznego UMK.