Radio Sfera UMK

Gramy swoje, po studencku!

Planeta Ziemia woła o pomoc

Uczniowie szkół z Torunia i okolic zebrali się pod pomnikiem Mikołaja Kopernika, aby przejść ulicą Szeroką i nagłośnić problem globalnego ocieplenia i zanieczyszczenia środowiska.

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny zorganizowany został 15 marca w największych miastach w Polsce. Jego celem było zwrócenie uwagi na zagrożenia, które wypływają w związku ze zmianami klimatycznymi, a o których nie mówi się wyczerpująco w przestrzeni publicznej i mediach. Uczniowie domagali się zwrócenia uwagi na te kwestie — zarówno w programach nauczania, jak i w polityce państwa. Jednym z głośniejszych postulatów stało się rozszerzenie edukacji w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

 

Toruński rynek wypełniony był młodymi ludźmi walczącymi o klimat planety Ziemi i swoje lepsze życie. „Chcemy żyć na czystej planecie!” — między innymi takie postulaty wygłaszali młodzi ludzie podczas Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.

 

[Relację przygotował Wojciech Buczel]