Radio Sfera UMK

Gramy swoje, po studencku!

Oratorskie potyczki młodych prawników

Odbyła się 23. edycja Lokalnego Konkursu Krasomówczego organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA. Pierwsze kroki w Sądzie Okręgowym młodzi prawnicy postawili 14 marca.

Uczestnicy konkursu wystąpili w parach przyjmując rolę przeciwników procesowych. Mieli oni do przygotowania mowę końcową na podstawie kazusów z prawa karnego, cywilnego i administracyjnego wzorowanych na prawdziwych rozprawach sądowych. Studenci na sali sądowej rywalizowali wygłaszając przemówienia przed jury, składającym się z prawników, prokuratorów i pracowników UMK. O szczegółach mówi Maciej Urbański, asystent do spraw działalności naukowej ELSA Toruń i uczestnicy konkursu.

 

Konkurs jest okazją do zaprezentowania swojego talentu oratorskiego i umiejętności autoprezentacji, a także sprawdzenia swojej wiedzy prawniczej oraz wcielenia się w rolę oskarżyciela lub obrońcy. Zwycięzca lokalnego etapu konkursu będzie miał możliwość wzięcia udziału w Finale XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego, który w tym roku odbędzie się w Poznaniu.

[materiał dźwiękowy: Wojciech Buczel]

Posted in UMK