Radio Sfera UMK

Gramy swoje, po studencku!

Usługi mobilne – przyszłość bankowości?

15 i 16 maja na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania odbywają się Dni e-Biznesu. Ich celem jest upowszechnienie wiedzy na temat aktualnych trendów w e-finansach oraz zastosowania Internetu i nowych technologii w biznesie.Konferencja łączy w sobie standardowe prelekcje z praktycznymi warsztatami. Spotkania są prowadzone nie tylko przez naukowców, ale także przez przedstawicieli banków, firm i start-upów. Głównym organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Forum e-Biznesu.

Pierwszy dzień konferencji został poświęcony bankom, agentom rozliczeniowym i naukowcom, a jego tematem przewodnim były „Szanse powodzenia dla Programu Wsparcia Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce”. Jednym z partnerów strategicznych wydarzenia jest firma Allegro. Jej przedstawiciel, Jan Piętka, mówi więcej o konkursie, w którym udział mógł wziąć każdy uczestnik konferencji.

 

Wystąpienia podzielono na trzy bloki tematyczne. Jeden z nich poświęcony był światu mobilnych finansów. O tym, dlaczego banki muszą być innowacyjne, mówi Michał Gąsiorowski, dyrektor gdańskiego oddziału WBK.

 

Na drugi dzień konferencji zostały przygotowane następujące bloki tematyczne: Rola bankowości w e-usługach i smart city (11:35–12:45), Obrót bezgotówkowy a innowacje płatnicze (13:00–14:05), e-Biznes a blockchain (14:40–15:40), Sesja Młodych Naukowców (15:40–16:50). Wszystkie wystąpienia będą odbywały się w sali III na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania przy ul. Gagarina 13a. Szczegółowy plan i tytuły wystąpień są dostępne na stronie WNEiZ.

[fot. Andrzej Romański]

Materiał przygotował Damian Zatorski.