Radio Sfera UMK

Gramy swoje, po studencku!

19. Majowy BUUM Poetycki

Majowy BUUM Poetycki to festiwal języka wolnego, niepodległego oraz niezależnego. Wydarzenie już po raz 19. stwarza okazję do konfrontacji środowisk artystycznych oraz promocji literatury funkcjonującej poza wysokonakładowymi wydawnictwami.

Majowy BUUM Poetycki nawiązuje do tradycji poetyckich spotkań, które odbywały się w Od Nowie w latach 70. i na początku 80. Nie jest konkursem, a szansą głównie dla młodych undergrundowych poetów. Jednak nie skupia się tylko na promowaniu współczesnej literatury. Festiwal bowiem stanowi punkt wyjścia do dyskusji o współczesnym świecie, kulturze i literaturze. Z tego względu, co roku odbywa się panel dyskusyjny, w którym uczestniczą zarówno twórcy jak i publiczność.

W tym roku w Od Nowie zaprezentują się między innymi: Tomasz Cebo, Małgorzata Lebda, Joanna Lech czy Roman Honet. Szczegóły przybliża Justyna Kłosińska, prowadząca Majowy Buum Poetycki.

 

Ważnym elementem Majowego BUUMU Poetyckiego są również kiermasze wydawnictw i niezależnych pism literackich z całego kraju. Ciekawą tradycją toruńskich spotkań poetyckich jest też „Akcja stolikowa, czyli o poezji  w cztery oczy”, która daje możliwość bezpośredniego, wręcz intymnego kontaktu z poezją interpretowaną przez samych autorów w kameralnych warunkach.

Pełny program wydarzenia.

Nowy skrót.lnk

Majowy BUUM Poetycki obecnie stanowi jeden z największych festiwali literackich w Polsce. Wykracza on jednak poza literaturę i poezję, prezentując różnorodne nurty i formy sztuki, takie jak performance, happening oraz pokazując istotne trendy i poszukiwania niezależnych muzyków.

Majowy BUUM Poetycki odbędzie się od 14 do 16 maja w klubie studenckim Od Nowa, na małej scenie.

[fot. Aleksandra Pojavis]

Materiał przygotowała Alicja Lasota