Radio Sfera UMK

Gramy swoje, po studencku!

UMK na start! Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

Oficjalne złożenie kwiatów pod pomnikiem Mikołaja Kopernika przez Rektora i członków Senatu UMK tradycyjnie rozpoczęło uroczystości inaugurujące nowy rok akademicki 2017/2018 na UMK. 

JM Rektor UMK Andrzej Tretyn podczas swojej przemowy powitał studentów pierwszego roku, wspomniał również o bardzo dobrych wynikach toruńskiej uczelni w światowych rankingach.


 

Na wysoką pozycję Uniwersytetu składa się wiele czynników, między innymi poszerzanie oferty UMK pod względem kierunków oraz inwestycji wprowadzanych na terenie kampusu.


 

Jednym z głównych tematów poruszanych podczas inauguracji roku akademickiego w Auli UMK była Ustawa 2.0, która dotyczy zmian w systemie szkolnictwa wyższego. List od Jarosława Gowina przeczytał podsekretarz stanu MNiSW, Sebastian Skuza.


 

Do najbardziej kontrowersyjnych zapisów ustawy reformującej szkolnictwo wyższe należą zmiany w trybie studiów doktoranckich i habilitacji.


 

Głos w tej sprawie zabrali również politycy związani z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika – Iwona Michałek oraz Tomasz Lenz.


 

O głównym celu, który Uniwersytet sobie założył na nadchodzący rok mówił rzecznik prasowy UMK, Marcin Czyżniewski.


 

Na inauguracji obecni byli liczni goście, wśród nich Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski oraz Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, Piotr Całbecki.


 

Głos zabrała również przewodnicząca Samorządu Studenckiego UMK – Ada Kamela.


 

Tradycyjnie ślubowanie złożyli również studenci rozpoczynający naukę na UMK oraz uczniowie Gimnazjum i Liceum Akademickiego.


 

Otwarcie roku akademickiego jest również okazją do nagrodzenia tych, którzy w ubiegłym semestrze wyróżnili się na tle innych studentów.


 

Wyróżnieni zostali również sportowcy z Wydziału Prawa i Administracji, którzy po raz trzeci wygrali Copernicadę.


 

Inauguracja roku rozpoczęła się o godzinie 11.00 w Auli UMK.


 
 
 

Materiał przygotowali: Inga Osmałek, Rafał Wiśniewski, Michał Kaproń, Agata Drozd, Wiktor Wojciechowski, Patryk Przybyłowski, Stanisław Janowski.

 

[fot. Dorota Kutnik]