UMK

15 kwietnia 2015 | Piotr Paszelke

0

Czym zajmuje się rzecznik akademicki?

Jak działają rzecznicy akademiccy? Pora przybliżyć rolę jaką spełniać muszą osoby piastujące to stanowisko. 15 kwietnia w Przedpołudniku w Radiu Sfera gośćmi byli jedyni rzecznicy akademicy w Polsce: Anna Cybulko, rzecznik akademicki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Bartłomiej Chludziński, rzecznik akademicki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Niewielu wie, jakie są kompetencje rzecznika akademickiego. Nic dziwnego. Funkcja ta nie ma w Polsce długiej tradycji. Pierwszą polską uczelnią, która zyskała swojego ombudsmana, jest Uniwersytet Warszawski, na którym rzecznik akademicki działa od 2011 roku.

„Jako rzecznicy przede wszystkim wspieramy w rozwiązywaniu problemów, w rozwiązywaniu konfliktów, które się pojawiają w życiu akademickim. Służymy elastyczną pomocą tam, gdzie nie działają lub nie ma innych dostępnych narzędzi lub metod wspierania”– o roli rzeczników akademickich mówi Anna Cybulko, rzecznik akademicki Uniwersytetu Warszawskiego

„Doświadczenia toruńskie, rozwiązania toruńskie, oparte są na tym, co zostało stworzone pierwotnie w Uniwersytecie Warszawskim. Istota rzecznikowania oparta jest na tej samej koncepcji.” – mówi Bartłomiej Chludziński, rzecznik akademicki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Na ile częste są przypadki, że rzecznik akademicki powinien interweniować w danej sprawie? I co ze skutecznością rozwiązywania konfliktów?

„Rzecznik powinien pomagać tam, gdzie osoba zainteresowana widzi taką przestrzeń. Bywają sprawy, które wymagają interwencji na zewnątrz: wyjaśnienia czegoś, załatwienia, sprawdzenia, gdzie zniknęły jakieś dokumenty, czy dopatrzenia tego, żeby wszystko działo się zgodnie z procedurami.” – mówi Anna Cybulko.

Współpraca pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika a Uniwersytetem Warszawskim bardzo mocno się rozwija. Organizowane są między innymi wyjazdy wolontariuszy z UMK na UW.

„To jest okazja do tego, żeby wymienić doświadczenia, żeby porozmawiać trochę o warsztacie pracy. Snujemy wspólne plany badawcze na przyszłość.” – o współpracy między instytucjami naukowymi mówi Bartłomiej Chludziński.

„Moc spotkań jest tym większa, że jesteśmy jedynymi rzecznikami w Polsce i budujemy coś od podstaw. Tworzymy coś, mam nadzieję, przydatnego.” – mówi Anna Cybulko.

Jako przykład spraw, którymi zajmuje się rzecznik akademicki, można podać plagiaty.

Po przeanalizowaniu bliższym sprawy okazywało się, że wykładowcy po prostu oczekują, że studenci będą autorami własnych prac.” – mówi Anna Cybulko

Rzecznik Akademicki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jest, jak sam mówi, dostępny mailowo i telefonicznie 7 dni w tygodniu. Oprócz tego ma swoje dyżury w budynku APL przy ul. Gagarina 35.

Zdjęcie: Andrzej Romański

Tagi:
Back to Top ↑