Radio Sfera UMK

Gramy swoje, po studencku!

FiR wyróżnione

Kierunek Finanse i Rachunkowość otrzymał ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Jest to drugie tego typu odznaczenie dla Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. 5 lat...
Posted in UMK

Przemawiaj z ELSĄ

Przemowa przed sądem to spora sztuka. Studenci z wydziału prawa, chcący w przyszłości osiągnąć sukces w zawodzie prawniczym, muszą mieć ją opanowaną do perfekcji. Jedną z lepszych okazji...
Posted in UMK