Radio Sfera UMK

Gramy swoje, po studencku!

Magia, sekty i okultyzm

Psychomanipulacja, magia, wróżby i dietetyczni guru – w Centrum Dialogu Jana Pawła II odbyło się VI sympozjum poświęcone alternatywnym ruchom religijnym. Prelegenci poruszyli zagadnienia nie tylko związane z psychomanipulacją w sektach, ale również te związane z profilaktyką i miejscem sekt w systemie prawnym.

„Można wykorzystywać to, co do tej pory w prawie mamy, czyli poszukać rozwiązań w obowiązującym systemie prawa.” – o metodach przeciwdziałania sektom mówi dr Piotr Chrzczonowicz z Katedry Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji UMK.

„To jest właśnie problem, ponieważ prawo karne na chwilę obecną nie wypracowało pewnego aparatu pojęciowego, który, w moim przekonaniu, pozwalałby na  skuteczne określanie sekt, czy grup religijnych. Które z nich są niebezpieczne, a które, w tym momencie, mogą funkcjonować bez uszczerbku dla społeczeństwa.” – mówi Krzysztof Hoffman, student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, prelegent wygłaszający referat pt. „Działalność sekt a polskie prawo karne. Próba spojrzenia profilaktycznego”

„Pytanie, czy nie jest ona groźna dla systemu społecznego, dla całego dobrobytu i pokoju społecznego” – o problemach związanych z tym, czy należy każdą sektę traktować jako niebezpieczną mówi ks. prof. dr hab. Jan Perszon z Katedry Teologii Fundamentalnej i Dogmatycznej Wydziału Teologicznego UMK.

Kwestie magii, wróżb i przepowiadania przyszłości w swoim wystąpieniu poruszył ks. prof. dr hab. Sławomir Stasiak z Katedry Teologii Starego Testamentu, Instytutu Nauk Biblijnych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu: „Zawsze, kiedy wchodzimy na teren magii, bo taka istnieje, kiedy posługujemy się wróżbami, wchodzimy na teren sobie nieznany”.

„Interesuje mnie to, dlatego, że byłem kiedyś świadkiem jehowych, zostałem wykluczony”– podaje jako powód zainteresowania sympozjum jeden ze słuchaczy.

Co zaskakujące również podążanie za zdrowym trybem życia może mieć destrukcyjny wpływ na duchowość. „Zaobserwowałam, że zaczyna być to dla niektórych osób problemem, uzależnieniem wręcz i zaczynają funkcjonować wokół tzw. guru dietetycznych grupy.” – mówi dr Agnieszka Bukowska z Katedry Socjologii, Collegium Civitas w Warszawie, prelegentka referatu zatytułowanego „Dietetyczna duchowość. Od warsztatów zdrowego życia i rozwoju osobistego do grupy destrukcyjnej.”

W sympozjum brali udział prelegenci z różnych uniwersytetów z całej Polski, w tym z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, czy Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Materiał: Aneta Pawlikowska, Piotr Paszelke

Zdjęcie: Ratomir Wilkowski