News

16 kwietnia 2015 | Piotr Paszelke

0

Walka o niepełnosprawnych

Uniwersytet to miejsce, gdzie każdy ma szansę na zdobycie upragnionej wiedzy. Często jednak osoby niepełnosprawne mają utrudniony do niej dostęp. Dlatego też temat niepełnosprawnych na uniwersytecie zostanie podjęty na nadchodzącej konferencji parlamentu studentów.

Podczas XXI krajowej konferencji parlamentu studentów został poruszony temat osób niepełnosprawnych psychicznie. Problem, jak się okazuje, tkwi w tym, jak ludzie odbierają niepełnosprawnych.

„Celem naszym tej konferencji jest to, żebyśmy przedyskutowali naszą sytuację jako studenci. W ramach tej konferencji są też organizowane panele. W tym roku organizowanych było 30 paneli wykładowych” – mówi Jakub Waszak, przewodniczący komisji ds niepełnosprawności Parlamentu Studenckiego oraz pełnomocnik niepełnosprawnych studentów z UMK.

O dalszych działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych mówi Angelina Milewska z komisji do spraw osób niepełnosprawnych Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej.

„Zaczynamy robić kampanię społeczną, która promuje lepsze postrzeganie osób z niepełnosprawnością psychiczną”.

Należy pamiętać, że bycie niepełnosprawnym nie wiąże się z „byciem gorszym”. Konferencja odbyła się w dniach 27-29 marca w Sypniewie.

Materiał i  zdjęcie: Piotr Michalczewski
Back to Top ↑