UMK

27 czerwca 2013 | Radio Sfera

0

Rektor UMK: Zwolnień nie będzie

Nie. Proszę Państwa, Uniwersytet jako instytucja, która ma ponad 3 tys. osób. Zwalnia i przyjmuje. Jest wiele dróg, aby osiągnąć ten efekt. Być może zamrożenie etatów, w sensie, że nie będzie wzrostu zatrudnienia – tak na pytanie o zwolnienia w uczelni odpowiedział prof. dr hab. Andrzej Tretyn, rektor UMK.

Na zorganizowanym dzisiaj spotkaniu z mediami prof. Andrzej Tretyn przedstawił obecną sytuację finansową uczelni oraz sposoby na rozwiązanie trudnej sytuacji finansowej uniwersytetu. – Wszystko na uniwersytecie dzieje się wolno. Tu nie ma miejsca na rewolucję – powiedział przed rozpoczęciem konferencji.

Uczelnia musiała przygotować program naprawczy (zaproponowany dla kampusu toruńskiego), ponieważ kondycja finansowa nie należy do najlepszych. W połowie czerwca Senat UMK przyjął budżet, który zakłada 23,5-mln deficyt. – Ten program jest dla nas nie tyle koniecznością, ale pewnym wyborem – stwierdził rektor.

Zapytany o konkretne działania jakie będą wprowadzone na uczelni prof. Andrzej Tretyn wskazał: zmniejszenie kosztochłonności studiów, likwidację nadgodzin pracowników naukowo-dydaktycznych, zwiększenie aktywności pracowników w poszukiwaniu środków zewnętrznych.

Większa odpowiedzialność dziekanów

Pomysłem na rozwiązanie sytuacji finansowej są m.in. przekazanie większej odpowiedzialności władzom dziekańskim. To właśnie dziekani będą dysponowali określonym budżetem i samodzielnie będą podejmowali decyzje o zatrudnieniu czy inwestycjach. Zmiany mają zostać zaprezentowane na wrześniowym posiedzeniu Senatu UMK.

Zdaniem prof. Tretyna okres wakacyjny to czas, w którym dziekani będą mogli zapoznać się z zaproponowanymi zmianami finansowymi, a także nowymi zadaniami. Rektor UMK zaznaczył, że zmiany będą dotyczyły 11 wydziałów w kampusie toruńskim. Wydziały Prawa i Administracji, Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Politologii i Studiów Międzynarodowych mają dodatni wynik finansowy.

Problemy finansowe uczelni od kilku lat, nie wpływają na poziom nauczania – zaznaczył rektor. Zmianie ma ulec sposób finansowania i przekazywania środków finansowych. Prof. Andrzej Tretyn wskazał trzy koszyki, z których będą pochodzić pieniądze na działalność uniwersytetu. – Ustanowiono także fundusz spójności w wysokości 1 procenta odpisu z każdego z tych trzech koszyków – wskazał prof. Tretyn.

Promocja studiów niestacjonarnych, zmiany w BU

Problemem z jakim boryka się UMK jest również kwestia studiów niestacjonarnych. Wpływy z nich zmniejszyły się w ostatnim czasie z 61 mln zł (2006 r.) do 21 mln zł (2012). Dlatego też władze uczelni postanowiły rozpocząć szeroką promocję tych właśnie studiów.- Będzie ona polegała na promocji naszej marki. Jesteśmy najlepszym uniwersytetem, nie tylko w naszym regionie, ale i w Polsce północnej – wyjaśniał rektor. – Chcemy pokazać, że warto zainwestować w siebie na całe życie, gdyż nasz dyplom liczy się, nie tylko w Polsce, ale i za granicą – przekonywał prof. Tretyn.

Planowane są również zmiany w Bibliotece Uniwersyteckiej. Na wydziałach mają pozostać wyłącznie czytelnie, a wypożyczanie książek zostanie przeniesione do głównego gmachu BU. Ale to nie wszystkie pomysły na oszczędności.

Zmiany w GiLA

Zespół Szkół UMK Liceum i Gimnazjum Akademickie także czekają zmiany. Ta najważniejsza, która jak zapewniał rektor, została uzgodniona z dyrekcją szkoły, ma polegać na przekształceniu placówki w szkołę społeczną. Oznacza to, że zostanie wprowadzone czesne, a szkoła w nowej formule ma zacząć działać od roku szkolnego 2014/2015. UMK na działalność GiLA przeznaczył w tym roku 750 tys. zł. 

Program zaproponowany przez władze rektorskie jest planem przewidzianym na całą kadencję obecnego Kolegium Rektorskiego. – Zakłada on, że w ciągu trzech lat uzyskamy zrównoważenie przychodów i wydatków – przekonywał rektor.

Zdjęcie/współpraca: Bartosz Chodorowski

Tagi:
Back to Top ↑