UMK

26 czerwca 2013 | Radio Sfera

0

Marszałek docenił GiLA i naukowców z UMK

Prof. Maciej Wojtkowski oraz Zespół Szkół UMK Liceum i Gimnazjum Akademickie otrzymali Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W kategorii „Nauka, badania naukowe i postęp techniczny” nagrodę otrzymał dr hab. Maciej Wojtkowski, prof. UMK. Wyróżnienie trafiło do zespołu ekonomistów pod kierunkiem prof. Włodzimierza Karaszewskiego.

Prof. Maciej Wojtkowski otrzymał nagrodę za opracowanie i rozwój metody badania aktywności tkanek nerwowych za pomocą tomografii optycznej OCT z detekcją fourierowską.

Jak napisano w uzasadnieniu: „Dr hab. Maciej Wojtkowski swoją pracą wniósł znaczący wkład w rozwój metod optycznych obrazowania tkanki. Skonstruował pierwsze na świecie urządzenie do obrazowania siatkówki ludzkiej za pomocą tomografii optycznej SOCT. Tomografia optyczna pozwala na bardzo dokładne rekonstruowanie za pomocą światła trójwymiarowej struktury tkanki. Tomograf jest przełomem w diagnostyce okulistycznej. Opracowana przez dra Macieja Wojtkowskiego metoda jest szybka, nieinwazyjna i umożliwia diagnozę patologicznych zmian nie tylko siatkówki oka, ale również i innych struktur organizmu.”

Wyróżnienie trafiło do zespołu naukowców z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. Dr hab. Włodzimierz Karaszewski, prof. UMK, dr inż. Małgorzata Jaworek, dr Marcin Kuzel, dr Małgorzata Szałucka, dr Aneta Szóstek, mgr Magdalena Kuczmarska zostali wyróżnieni za badania empiryczne dotyczące międzynarodowego przepływu kapitału w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych z udziałem Polski. Jest to pierwszy zespół naukowy, który w swoich badaniach poruszył tę tematykę. Badania zespołu dotyczą bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce oraz aktywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw w kraju i za granicą.

W uzasadnieniu czytamy: „Dzięki pracy wspomnianego zespołu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stał się istotnym miejscem wśród ośrodków badawczych świata zajmujących się zagraniczną aktywnością inwestycyjną przedsiębiorstw z krajów rozwijających się.”

W kategorii „Edukacja” za całokształt pracy edukacyjnej i wychowawczej nagrodę otrzymał Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu.

Działająca przy UMK placówka oferuje uczniom ponadprogramowe zajęcia akademickie. Szeroka oferta programowa połączona z kameralną atmosferą przyciąga do szkoły chętnych z całej Polski. Zespół szkół utworzono z inicjatywy toruńskiego środowiska akademickiego. Polityka placówki zakłada inwestowanie w rozwój ucznia przez sześć (tj. przez okres nauki w gimnazjum i w liceum).

GiLA wyróżnia bogactwo oferowanego programu, indywidualne podejście do zainteresowań uczniów i możliwość ich uczestnictwa w akcjach społecznych i wolontariackich. Szkoła oferuje uczniom spoza Torunia bezpłatny internat w sąsiedztwie liceum. Osiągnięcia Gimnazjum i Liceum Akademickiego potwierdzają wysokie lokaty w Ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych miesięcznika „Perspektywy”: 2. miejsce w 2010 roku, 1. miejsce w 2011 roku. W 2012 roku Liceum Akademickie powtórzyło ten sukces, utrzymując tym samym tytuł najlepszego liceum w Polsce.

Zdjęcie ze strony www.kujawsko-pomorskie.pl: Andrzej Goiński.
Na zdjęciu: Arkadiusz Stańczyk, dyrektor GiLA

Tagi:
Back to Top ↑