Radio Sfera UMK

Gramy swoje, po studencku!

Homo Communicativus we współczesnej komunikacji

Celem konferencji jest wymiana poglądów na temat człowieka i jego roli w świecie współczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych. Przedmiotem rozważań będą nie tylko kwestie komunikacyjnej sprawności, ale także komunikacyjnej świadomości, a więc umiejętności wykorzystywania wiedzy z takich obszarów, jak: multimedia, zarządzanie informacją, psychologia i socjologia komunikacji, informatyka, kognitywistyka, językowe strategie komunikacyjne czy massmedia.

Homo communicativus to jest taki człowiek, który potrafi się komunikować w świecie nowych mediów – wyjaśnia dr Małgorzata KowalskaZakładu Informacji Naukowej. – To jest też osoba mająca pewną komunikacyjną świadomość faktu, że bez tych nowych mediów, jakby kształtowanie przyszłości nie było możliwe – dodaje.

Do udziału w konferencji zgłosiły się 143 osoby, napłynęło 48 referatów, które prezentują szerokie spektrum tematyczne. Uczestnicy wysłuchają takich wystąpień jak: „Komunikacja pozawerbalna osób niesłyszących a świat książki i informacji”, „Internet a tradycyjne uczestnictwo w kulturze. Polska sztuka teatralna w przestrzenie wirtualnej”, „Moda w mediach, media w modzie. Blogi modowe jako komunikacja ludzi i marek”, „Nowe media i technologie tożsamości. Lifestreaming jako praktyka społeczno-kulturowa”.

Pierwszego dnia konferencji (poniedziałek, 24 czerwca) organizatorzy zaplanowali panel dyskusyjny „Człowiek w dobie konwergencji mediów – szansa czy zagrożenie?”. Moderatorem dyskusji będzie Bożena Bednarek-Michalska, dyrektor ds. informacji i innowacji Biblioteki Uniwersyteckiej. Wezmą w niej udział prof. Tomasz Szlendak, socjolog z UMK, oraz zaproszeni goście, o których mówi dr Małgorzata Kowalska:

Konferencja odbędzie się w auli Collegium Humanisticum UMK (ul. W. Bojarskiego 1). Szczegółowy program konferencji jest dostępny TUTAJ.

Strona internetowa konferencji

Współpraca: Patrycja Krzyżanowska, II rok dziennikarstwa i komunikacji społecznej

Posted in UMK