UMK

11 czerwca 2013 | Radio Sfera

0

O przyjaźni w biznesie

13 czerwca odbędzie kolejna odsłona II Dysput Nawarryjskich. Tym razem były wicerektor Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie wygłosi wykład poświęcony przyjaźni w biznesie.

Wystąpienie prof. Agustína González Enciso „Biznes i przyjaźń? Refleksje z perspektywy historii ekonomii” rozpocznie się o godz. 19.00 w Collegium Maximum UMK przy Placu Rapackiego 1. Językiem wykładu będzie jęz. hiszpański.

ZOBACZ: Stronę internetową Dysput Nawarryjskich

Prof. Agustín González Enciso urodził się w 1950 r. Doktorat obronił na Uniwersytecie w Valladolid w Hiszpanii z zakresu historii nowożytnej, tam również rozpoczął swoją drogę naukową jako asystent, potem zdobył stanowisko adiunkta na uniwersytetach w Madrycie oraz Murcji.

Od 1987 roku jest profesorem tytularnym na Uniwersytecie Nawarry, gdzie zajmuje się historią ekonomii. Przebywał jako badacz m.in. w Harvardzie i Yale (1977-79), jako visiting professor na Uniwersytecie na Florydzie (1984) i Uniwersytecie Katolickim w Buenos Aires (1990). W latach 1991-1997 był wicerektorem Uniwersytetu Nawarry. Obecnie odpowiada za publikacje Instytutu „Przedsiębiorstwo i Humanizm” na Uniwersytecie Nawarry.

Jest członkiem Komitetu Naukowego Nemetrii (Centro di formazione sui fattori del post-produtivo en Foligno, Italia) i wielu międzynarodowych gremiów badawczych, jak choćby Grupy Studyjnej Historii Ekonomicznej Tytoniu (GRETA) czy Contractor State Group (CSG).

Zajmował się m.in. historią przemysłową Hiszpanii w XVIII wieku, protoindustrializacją, handlem i systemem podatkowym Hiszpanii XVII/XVIII wiek. Specjalizuje się w nowożytnej historii ekonomicznej. Na Uniwersytecie Nawarry kieruje interdyscyplinarną grupą badawczą z zakresu historii finansów i handlu w nowożytnej Hiszpanii (GRHIFI). Jest autorem wielu artykułów i książek, w tym współredaktorem „Historii ekonomicznej Hiszpanii”.

Zdjęcie: Uniwersytet Nawarry
Źrodło: CPiI UMK

 

Tagi:
Back to Top ↑

26748935