UMK

22 maja 2013 | Radio Sfera

0

Kolejne reformy w szkolnictwie wyższym?

Otwarcie uczelni na kształcenie ustawiczne, ogólnopolskie repozytorium prac dyplomowych, czy stypendia za wyniki w nauce już na pierwszym roku studiów – o te kwestie ma być uzupełniona ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym nowelizowana w 2011 roku.

Póki co, to tylko założenia i nie wiadomo kiedy, i czy w ogóle, dojdzie do ich realizacji. Mówi mgr Barbara Mikulska, dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia UMK.

Mgr Barbara Mikulska: „Trudno powiedzieć, czy to wszystko jest możliwe do wdrożenia. Na razie jesteśmy na początku drogi”

Założono, że najlepszym studentom pierwszego roku studiów będą przyznawane stypendia rektora na podstawie wyników matur. Procedura będzie wyglądała podobnie jak w przypadku kierunków zamawianych.

Aby stymulować uczelnie do poprawy jakości studiów i postawienia większego nacisku na praktykę, system szkolnictwa wyższego ma w przyszłości składać się z dwóch typów uczelni: praktycznych i akademickich. W którym szeregu stanie UMK?

Mówi mgr Barbara Mikulska.

Prof. Barbara Kudrycka, MNiSW: „Przed nami debata publiczna i prace legislacyjne nad konkretnymi zapisami prawnymi”

Istnieje także potrzeba kształcenia ustawicznego dorosłych. Doświadczenie zawodowe, wolontariat, czy staże (oczywiście odpowiednio udokumentowane) będą mogły stanowić podstawę do zwolnienia dojrzałego studenta z pewnych etapów studiów, czy konkretnych przedmiotów.

Wyjaśnia mgr Barbara Mikulska.

Na wszystkie te zmiany są potrzebne jednak pieniądze, których wciąż w szkolnictwie wyższym brakuje.

Podkreśla mgr Barbara Mikulska.

W Polsce na studia idzie co roku około 70 proc. wszystkich maturzystów – w sytuacji tak ogromnego upowszechnienia wyższej edukacji (które jest ogromną społeczną wartością!) potrzebujemy mechanizmów prawnych, które pomogą stać na straży jakości studiów – uzasadnia propozycje zmian Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka.

Zdjęcie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Tagi:
Back to Top ↑