Toruń Dofinansowanie na działalność e-biznesu.

6 maja 2013 | Bartosz Chodorowski

0

Dotacja na e-biznes

Ponad 4 miliony złotych to suma środków do podziału w ogłoszonym przez zarząd województwa konkursie o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektów związanych z komercyjnymi e-usługami.

Wnioski mogą dotyczyć zakupu sprzętu i oprogramowania umożliwiającego działalność gospodarczą w sieci, wdrożenia rozwiązań związanych z telepracą i tworzenia cyfrowych platform informacyjnych wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa. Dofinansowanie do 50 (dla średnich firm), do 60 (dla małych firm) i do 70 (dla mikroprzedsiębiorców) procent wartości przedsięwzięcia, wsparcie na jeden projekt może wynieść co najwyżej pół miliona złotych.

Piotr Całbecki, marszałek województwa: „O wsparcie mogą aplikować małe i średnie przedsiębiorstwa planujące rozwój biznesu za pomocą internetu. To szansa na przetrwanie i rozwój także w dzisiejszych, trudnych czasach.”

Nabór wniosków potrwa na przełomie maja i czerwca (27 maja – 7 czerwca). Już teraz za pomocą poczty elektronicznej można składać pytania dotyczące tworzenia i kompletowania dokumentów konkursowych. Kompetentni urzędnicy udzielą na nie odpowiedzi podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się jeszcze przed rozpoczęciem naboru. Informacje o tym spotkaniu zostaną podane na naszej stronie internetowej www.mojregion.eu.

Rozdysponowywane w ostatnim czasie  unijne wsparcie, w tym dotacje które zostaną podzielone w ogłoszonym konkursie, to dodatkowe środki z krajowej rezerwy wykonania, przyznane województwu za sprawne wdrażanie naszego RPO. Łącznie z podobną premią za wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zdobyto w ten sposób dodatkowe 81 milionów euro.

Wszystkie potrzebne do złożenia aplikacji informacje i formularze na portalu mojregion.eu: klik.

fot. sxc.hu

 
Back to Top ↑