Radio Sfera UMK

Gramy swoje, po studencku!

Być świadomym – czyli jakim?

W czwartek 6 czerwca w Księgarni Kafka i spółka w Toruniu odbyło się spotkanie autorskie z Tymoteuszem Onyszkiewiczem, podczas którego autor opowiedział o nowo wydanej książce „Odchodząc od złudzenia. Gnoza jogi i człowiek w świecie przemijania”. Wszyscy zebrani mogli dowiedzieć się o myśli jogicznej, o tym jak zmieniała się na przestrzeni lat, a także jej związku z anarchizmem.

Tymoteusz Onyszkiewicz urodził się 20 czerwca 1973. Jest poetą, filozofem i nauczycielem jogi – zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. W latach 1989-2005 działał aktywnie jako aktywista anarchistyczny, związany z grupą anarchistyczną A-Cykliści. Jego twórczość skupia się głównie na problemach społecznych, filozofii Wschodu, starożytnej myśli, teologii oraz gnostycyzmie. Jest autorem tomików poezji, powieści oraz publikacji naukowych.

Podczas spotkania, Onyszkiewicz z pasją przedstawił zagadnienia poruszone w „Odchodząc od złudzenia. Gnoza jogi i człowiek w świecie przemijania”. W trakcie rozmowy opowiedział o jego osobistym, duchowym rozwoju i drodze, która do niego doprowadziła. Spotkanie przebiegało w kameralnej atmosferze, pełnej ciepła i wzajemnego zrozumienia. Nowo wydana książka wprowadza czytelnika w świat gnozy – wiedzy tajemnej, której celem jest poznanie prawdy o świecie i sobie samym. Onyszkiewicz, inspirowany wieloma tradycjami mistycznymi i filozoficznymi, przedstawia gnozę nie tylko jako intelektualne poszukiwanie, ale przede wszystkim jako głęboko wewnętrzne doświadczenie. W swoich rozważaniach autor bada, jak gnostyckie idee mogą pomóc współczesnemu człowiekowi w odnalezieniu sensu i kierunku w życiu.

Spotkanie pozwoliło także na uświadomienie sobie, jak niezwykle ważnym aspektem jest świadomość, pozwalająca na zrozumienie własnego umysłu i duszy poprzez zagłębienie się oraz przepracowanie przeżytych traum i niezaleczonych ran duchowych. W trakcie rozmów Onyszkiewicz wielokrotnie podkreślał, że prawdziwa zmiana zaczyna się wewnątrz nas samych i to tam należy szukać odpowiedzi na najważniejsze pytania życiowe.

O czym opowiada Pana najnowsza książka i jakie zagadnienia porusza?

W jaki sposób można osiągnąć wyzwolenie i poczuć się w zgodzie z samym sobą?

Czy traumy z dzieciństwa pozostają w naszej podświadomości nawet w dorosłym życiu?

Jakie ma Pan przesłanie dla swoich czytelników?

Zapytaliśmy również obecnych na spotkaniu czytelników, z jaką nauką wychodzą z tego spotkania.