UMK

23 kwietnia 2013 | Radio Sfera

0

Matematycy świętują 20 lat wydziału

W środę 24 kwietnia na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK odbędą się uroczystości z okazji 20-lecia Wydziału.

Wydział Matematyki i Informatyki UMK powstał w 1993 roku, w wyniku podziału Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMK, w którego strukturze funkcjonował Instytut Matematyki.

Jak informuje Centrum Promocji i Informacji UMK – od początku klasyfikacji jednostek naukowych Wydział otrzymuje zawsze najwyższą kategorię (A, A+, a ostatnio, w latach 2001-2004 i 2005-2009, kategorię I). Wydział Matematyki i Informatyki UMK posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego nauk matematycznych w zakresie matematyki. Zespoły badawcze z powodzeniem aplikują o granty w ramach konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki, a młodzi naukowcy są laureatami nagród Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prowadzona jest intensywna współpraca z naukowcami reprezentującymi ośrodki badań matematycznych światowej rangi. Na wydziale pracuje jedyny czynny zawodowo na UMK członek korespondencyjny PAN, prof. dr hab. Andrzej Skowroński.

Obecnie na wydziale pracuje 88 nauczycieli akademickich kształcących ok. 1000 studentów na kierunkach: matematyka, informatyka, matematyka i ekonomia. W 2010 roku uchwałą Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej kształcenie na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK otrzymało ocenę wyróżniającą.

W dwudziestoletniej historii Wydziału funkcję dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UMK piastowali kolejno: prof. dr hab. Daniel Simson (1993-1996, 1996-1999), prof. dr hab. Adam Jakubowski (1999-2002, 2002-2005), prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk (2005-2008), dr. hab. Andrzej Rozkosz, prof. UMK (2008-2012). Obecnie dziekanem Wydziału jest prof. dr hab. Sławomir Rybicki.

Program uroczystości:

  • 10:15 – 10:20 Otwarcie uroczystości. Dziekan Wydziału prof. dr hab. Sławomir Rybicki
  • 10:20 – 10:50 Wystąpienia Gości
  • 10:50 – 11:20 Wykład prof. dr. hab. Daniela Simsona, Dziekana Wydziału w kadencjach 1993-1996, 1996-1999
  • 11:20 – 11:30 Przerwa
  • 11:30 – 12:00 Wykład prof. dr. hab. Adama Jakubowskiego, Dziekana Wydziału w kadencjach 1999-2002, 2002-2005
  • 12:00 – 12:30 Kawa
  • 12:30 – 13:00 Wykład prof. dr. hab. Mariusza Lemańczyka, Dziekana Wydziału w kadencji 2005-2008
  • 13:00 – 13:10 Przerwa
  • 13:10 – 13:40 Wykład dr. hab. Andrzeja Rozkosza, prof. UMK, Dziekana Wydziału w kadencji 2008-2012

Źródło: CPiI UMK
Zdjęcie: Andrzej Romański (CPiI UMK)

Tagi:
Back to Top ↑