Radio Sfera UMK

Gramy swoje, po studencku!

Zaczynamy rok akademicki 2023/2024 na UMK

2 października 2023 roku rozpoczęliśmy siedemdziesiąty ósmy rok akademicki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uroczystości inauguracyjne odbyły się w Auli UMK. Wydarzenie zgromadziło najróżniejsze osobistości wywodzące się z uczelni, miasta Toruń oraz całego województwa kujawsko-pomorskiego.

Przed rozpoczęciem inauguracji, pod pomnikiem Mikołaja Kopernika na Rynku Staromiejskim członkowie Senatu UMK złożyli kwiaty. Tradycja ta sięga wiele lat wstecz. Następnie w budynku Auli UMK rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala wygłosił mowę i uroczyście otworzył nowy rok akademicki. W swojej mowie prof. Sokala zaznaczył, że nadal trwa rok kopernikański i podkreślił wagę tego okresu dla całego uniwersytetu. Przypomniał również o niedawno zakończonym Światowym Kongresie Kopernikańskim, a także o niedawno otwartym Kopernikańskim Ośrodku Integracji. Jego magnificencja przedstawił również tegoroczne aspiracje uniwersytetu, a jedna z nich dotyczy otwarcia kierunku stomatologia na Collegium Medicum w Bydgoszczy oraz przypomnieć o roli, jaką UMK odgrywa w międzynarodowym konsorcjum YUFE.

Rektor o Kopernikańskim Ośrodku Integracji,
Collegium Medicum UMK,
oraz o Centrum Badania i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego.
Prof. dr hab. Andrzej Sokala zwraca się do studentów.

Zobacz też: Gaudeamus! Zaczynamy rok akademicki 2022/2023

Nagrodzeni

Podczas uroczystości została nagrodzona trójka studentów UMK oraz jeden licealista z Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Katarzyna Pianka zdobyła tytuł najlepszej absolwentki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studentka ta odznaczyła się w historii uniwersytetu takimi osiągnięciami jak publikacja w znanych czasopismach naukowych. Wygłosiła ona również mowę, w której zachęcała do udziału w programie Erasmus+. Jako najlepsza studentka została odznaczona Julia Śmigielska, która jest studentką Wydziału Sztuk Pięknych, a wśród jej osiągnięć jest obecność jej dzieł na międzynarodowych wystawach oraz własna instalacja artystyczna na toruńskim festiwalu Bella Skyway Festival.

Następnie odznaczono wioślarkę Barbarę Streng jako najlepszą studentkę – sportowca. Do jej największych osiągnięć roku 2023 należy między innymi złoty medal w czwórce podwójnej mix na Uniwersjadzie w Chengdu. Pani Barbara korzysta z programu Kariera Dwutorowa student – sportowiec. Jako najlepszy licealista Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego został odznaczony Mikołaj Napieralski, który uzyskał średnią 5.09 i jest laureatem Olimpiady Historycznej oraz Olimpiady Artystycznej. Na uroczystości otwarcia roku akademickiego podsumowano także zeszłoroczne zmagania w międzywydziałowych zawodach sportowych – Copernicada. Po raz siódmy puchar powędrował do wydziału Prawa i Administracji.

Perspektywa pierwszorocznych

Jak co roku na inauguracji odbyła się immatrykulacja pierwszych roczników studentów naszej uczelni. Do ślubowania stanęli studenci, którzy uzyskali najwyższe wyniki podczas rekrutacji.

Zapytaliśmy kilkoro reprezentantów pierwszych roczników o ich emocje związane z nowym miejscem, jakim jest dla nich UMK, o plany na resztę dnia inauguracji, a także o to, czy odczuwają strach przed rozpoczęciem nauki na pierwszym roku.

Sztuczna inteligencja, a nauka

Na rozpoczęciu roku akademickiego jak co roku został wygłoszony wykład inauguracyjny. Prelegentem w tym roku był prof. dr hab. Włodzisław Duch, a sama mowa nosiła tytuł „Studiowanie w czasach sztucznej inteligencji”. Pan profesor wyjaśnił wszelkie zawiłości związane z tematem sztucznej inteligencji, a także ludzkiego mózgu. Porównał działanie tych dwóch obiektów i zaprezentował możliwe ścieżki, jakie może obrać rewolucja sztucznej inteligencji w przyszłości. Ciekawym aspektem poruszonym podczas wykładu był związek między językiem a geometrią. Profesor Duch wyjaśnił, że wbrew pozorom ludzkie języki mają ze sobą wiele wspólnego. To podobieństwo ma wynikać z tego, że pomimo różnic w używanym języku, nasze umysły tworzą podobne połączenia między różnymi konceptami. Mechanizm ten jest używany przez modele językowe takie jak ChatGTP i jest on głównym powodem tak szybkiej nauki różnych języków przez te programy.

Dodatkowo profesor Duch zaznaczył, że obecna sztuczna inteligencja nie jest programowana. Obecnie modele „budzą się”, przez co bardzo skutecznie są w stanie symulować spontaniczność ludzkiej myśli. Naukowiec ostrzegł również przed skłonnością do konfabulacji, czyli bycia nieścisłym w jakimś temacie, którą prezentują narzędzia takie jak ChatGTP, a także poświęcił kilka minut na rozważania nad samoświadomością sztucznej inteligencji, podając jako przykład awatara Sophie, która sama argumentuje za posiadaniem przez nią świadomości.

Informacje o inauguracjach dla poszczególnych wydziałów znaleźć można na stronie internetowej Portalu UMK.