Radio Sfera UMK

Gramy swoje, po studencku!

Gdy wszystkich nas zastąpią roboty czyli Studencko-Doktorancka Konferencja „Społeczne konsekwencje nowoczesnych technologii”

Jakie będą konsekwencje rozwoju sztucznej inteligencji na przyszłość rynku pracy? Czy nowoczesne technologie to zagrożenie dla demokracji? Czym jest tożsamość jednostki w kontekście późnego kapitalizmu oraz wszechobecnego internetu? Między innymi na te pytania starali się odpowiedzieć biorący udział w Studencko-Doktoranckiej Konferencji „Społeczne konsekwencje nowoczesnych technologii”, która odbyła się w dniach 16-17 listopada 2023 roku w Kotłowni.

Konferencja miała multidyscyplinarny charakter, skupiając się przede wszystkim na naukach humanistycznych oraz społecznych. Uczestnicy pochylali się nad tematami z zakresu studiów nad technologią, politologii, filozofii, socjologii czy ekonomii. W konferencji wzięli udział studenci i doktoranci z kilku polskich uczelni, m.in. UMK w Toruniu, UPH w Siedlcach, UG, UKW w Bydgoszczy, UŚ w Katowicach oraz UAM w Poznaniu. Część przedstawiających prezentowała raczej pesymistyczne wizje przyszłości, w której technologiczni giganci przejmą nad nami władzę. Inni dopatrywali się szansy na wygodniejsze życie. O tematyce konferencji mówi jedna z organizatorek, Julia Niesyn.

Pierwszy dzień konferencji (16.11) to przede wszystkim rozważania nad społeczno-politycznymi aspektami rzeczywistości oraz miejscem jednostki w świecie zdominowanym przez Internet i nowe technologie. Prof. Roman Bäcker analizował kondycję demokracji w erze informatycznej, Szymon Ostrowski ukazał wpływ social mediów na polaryzację amerykańskiego społeczeństwa, a Oskar Stefański skupił się na konsekwencjach używania kryptowaluty Bitcoin w Salwadorze. Ponadto Dr Łukasz Święcicki zaadresował apokaliptyczne nastroje jakie czasem wiążą się z przewidywaniami przyszłości. Podczas referatu Michała Piłata słuchacze mogli przekonać się jak ważną rolę pełnią nowoczesne technologie w polskich archiwach. Podczas ostatniego panelu Wer ZiemianAleksandra Pikuła w swoich wystąpieniach ukazały niespotykane nigdy wcześniej możliwości kreacji jednostki, jakie daje internet. Sandra Kubiak natomiast poruszyła temat sharentingu, czyli co dzieje się, gdy rodzic dzieli się życiem swojego dziecka z całym światem.

Poniżej krótkie podsumowanie pierwszego dnia konferencji. Mówi Julia Niesyn.

Uczestnicy oraz organizatorzy w pierwszym dniu konferencji. fot.: Julia Niesyn


Drugi, nieco krótszy dzień konferencji (17.11) to tematy głównie polityczne i filozoficzne. Bartosz Basiński w swoim referacie podzielił się ciekawą refleksją jak internet może stać się bronią Federacji Rosyjskiej w wojnie hybrydowej. Mateusz Zieliński analizował jak sztuczna inteligencja wpłynie na państwo prawa, a Julia Niesyn jak internet zmieni sposób głosowania. Adresując niepokoje społeczne, Damian Bisewski twierdził że AI nie zabierze nam pracy. Kacper Lipski oraz Rafał Wąż podeszli do tematu filozoficznie, używając francuskich XX-wiecznych koncepcji we współczesnym kontekście. Wbrew pozorom nie zabrakło także refleksji historycznej, jako że w swoim wystąpieniu Patryk Krupiński odwołał się do dawnych rewolucji technologicznych jako przyczynek do wyciągnięcia wniosków na przyszłość.

Ten dzień konferencji podsumował Adam Gołuchowski.

Refaraci oraz organizatorzy w drugim dniu konferencji. fot.: Julia Niesyn

Pełny program konferencji znajduje się na Facebookowej stronie wydarzenia.

Konferencję współorganizowała część redakcji czasopisma naukowego „Dialogi Polityczne”. Planowana jest publikacja pokonferencyjna wygłoszonych referatów po uzyskaniu przez nie pozytywnych recenzji.