UMK

17 kwietnia 2013 | Paulina Jaskulska

0

Granty dla młodych

Bez funduszy nie ma badań. „Iuventus Plus” to konkurs Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczony dla naukowców poniżej 35. roku życia, który ten problem rozwiązuje.

Udział w konkursie jest jednym z wielu sposobów na pozyskanie środków finansowych niezbędnych do poszerzenia możliwości badawczych. Granty w ramach „Iuventus Plus” przyznawane są naukowcom na kontynuację rozpoczętych badań. Mówi Dr Sylwester FurmaniakKatedry Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy.

Dr Sylwester Furmaniak: Dzisiejsza nauka, zwłaszcza w Polsce, kieruje się w stronę pozyskiwania środków zewnętrznych, zamiast finansowania bezpośrednio z uniwersytetów.

Przeznaczenie stypendium, które można wygrać w konkursie, jest ściśle określone, podobnie, jak wymogi wobec kandydatów. Tematykę i specyfikę swoich badań zdradza tegoroczny laureat „Iuventus Plus”, dr Sylwester Furmaniak.

Dr Sylwester Furmaniak jest jednym z trzech laureatów grantu „Iuventus Plus”. Tegoroczne stypendia w konkursie wygrali również: dr Anna Kaczmarek-Kędziera z Katedry Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy oraz dr Michał ZielińskiZakładu Mechaniki Kwantowej, który otrzymał grant już drugi raz.

Materiał Pauliny Jaskulskiej.

Zdjęcie: www.sxc.hu, autor nickobec

 

Tagi: ,
Back to Top ↑

26748935