Radio Sfera UMK

Gramy swoje, po studencku!

Kultura a niepełnosprawność sensoryczna

Co roku 5 maja, na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej, obchodzimy Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej. Każdego dnia warto podkreślać znaczenie każdego człowieka, niezależnie od cech, które go wyróżniają. Taką zasadę stosuje Teatr Muzyczny w Toruniu, który jest otwarty dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

Czym jest niepełnosprawność sensoryczna?

Określenie niepełnosprawności sensorycznej odnosi się do niesprawności częściowej lub pełnej, podstawowych zmysłów – słuchu, wzroku, dotyku, smaku oraz węchu. Do osób niepełnosprawnych sensorycznie należą między innymi osoby niedosłyszące, słabowidzące, głuchoniewidome, niesłyszące i niewidzące. Należy podkreślić, że mimo różnicy w poznawaniu świata, osoby z niepełnosprawnością sensoryczną nie różnią się niczym od osób pełnosprawnych. Podobnie jak każdy, chcą mieć dostęp do sztuki, kultury czy nauki.

Rozwiązania w Toruńskich placówkach

Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu od kilku lat organizuje spektakle, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Sala posiada pętlę indukcyjną, czyli system wspomagania dźwięku dla osób posiadających aparaty słuchowe. Służy ona jako pośrednik dźwięku pomiędzy mikrofonami a aparatem słuchowym.

Poza udogodnieniami, które są na stałe w sali teatralnej, organizatorzy przygotowują spektakle, w trakcie których odbiorcy z dysfunkcją wzroku otrzymują słuchawki, z których transmitowana jest audiodeskrypcja sztuki. Dla osób niesłyszących oraz słabosłyszących odbywają się spektakle, podczas których widzom wyświetlane są napisy w języku polskim z kwestiami bohaterów oraz informacjami o muzyce i efektach dźwiękowych. Sprawdź: Repertuar Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu.

Centrum Kulturowo-Kongresowe Jordanki w ramach projektu Zobaczyć muzykę dba o udogodnienia dla osób niewidzących i niedowidzących. W CKK Jordanki znajdują się linie prowadzące, dzięki którym osoby poruszające się przy laskach, mogą przemieszczać się w całym budynku. Jak podają przedstawiciele w mediach społecznościowych, pracownicy obiektu przeszli szkolenie z obsługi osób z dysfunkcjami. Zapowiedzieli, że strona internetowa zostanie dostosowana pod osoby z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Ponadto toruńska orkiestra funkcjonująca przy Jordankach, przygotowuje katalogi z informacjami dotyczącymi ich aktywności w języku Braille’a oraz w wersji z powiększoną czcionką.

Warto pamiętać!

Osoby z niepełnosprawnościami, tak samo jak osoby pełnosprawne, powinny mieć zapewniony dostęp do kultury. Udogodnienia, które na ten moment dają niektóre placówki w Toruniu, są jedynie częścią zaspokojenia potrzeb.