Radio Sfera UMK

Gramy swoje, po studencku!

Urodziny Mikołaja Kopernika na UMK

Dzień przed 550. rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika, koncertem muzyki klasycznej w auli toruńskiego uniwersytetu zainaugurowano trzydniowe uroczystości z wielkim astronomem w tle.

W piątek o godzinie 18:00 rozbrzmiały instrumenty artystów Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Były to pierwsze akordy rozpoczynającego się w sobotę, a kończącego się w poniedziałek Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Przed koncertem z mediami spotkali się trzej rektorzy reprezentujący uniwersytety współorganizujące Kongres: JM Rektor UMK prof. Andrzej Sokala, JM rektor UJ, prof. dr hab. Jacek PopielJM rektor UWM, prof. Jerzy Przyborowski.

Świętowanie rozpocznie się w niedzielę mszą w katedrze śś. Janów i zwyczajowym złożeniem kwiatów pod pomnikiem Mikołaja Kopernika. Dalsza część odbędzie się w Auli UMK, gdzie wykład inaugurujący wygłosi wybitny kanadyjski fizyk, kosmolog, astrofizyk i astronom, laureat nagrody Nobla, prof. Jim Peebles. Jest on jednym z pionierów teorii formowania się struktur kosmicznych, a także laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 2019 r. za osiągnięcia w dziedzinie kosmologii fizycznej.

Pozostali nobliści uczestniczący w akademickich uroczystościach to: prof. Michel Mayor, szwajcarski astronom, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, którą otrzymał wspólnie z prof. Didierem Quelozem za odkrycie egzoplanety orbitującej wokół gwiazdy typu słonecznego; prof. Barry Barish – laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 2017 r. za decydujący wkład w detektor LIGO i zaobserwowanie fal grawitacyjnych oraz prof. Arthur McDonaldst, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 2015 r., wraz z Takaakim Kajitą odkrył oscylację neutrin, która świadczy o tym, że neutrina mają masę.

Wszyscy wymienieni nobliści wezmą udział w dyskusji panelowej, która odbędzie się w poniedziałek o godz. 15:00 w Dworze Artusa.

Rektor UMK o Kongresie i Uniwersytecie

W ramach konferencji prasowej JM Rektor UMK prof. Andrzej Sokala odpowiedział na pytania dziennikarzy.

Jego Magnificencja przedstawił cele, które przyświecają Kongresowi:

Opowiedział o tym, czy są wśród osób związanych z uniwersytetem „następcy” Mikołaja Kopernika:

Przedstawił także sytuację związaną z rozmowami ze strajkującymi pracownikami gospodarczymi UMK:

Rok 2023 będzie trudnym dla uniwersytetu pod względem finansowym:

Rusza Akademia Kopernikańska

Uniwersyteckie uroczystości będą także faktycznym rozpoczęciem działalności Akademii Kopernikańskiej, będącej nową instytucją w systemie polskiej nauki. Akademia składa się z pięciu izb, zajmujących się głównymi obszarami dokonań Mikołaja Kopernika, czyli astronomią, ekonomią, prawem, medycyną, teologią filozofią. Zadaniem Akademii jest m.in. przyznawanie Nagród Kopernikańskich oraz nadzorowanie i wspieranie działalności Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika.

[Fot.: Andrzej Romański]

Posted in UMK