News

1 października 2021 | Radio Sfera

0

Zaczynamy! Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

Po trudnym zdalnym roku akademickim, nadchodzi nowy, tym razem w tradycyjnej formie. Studenci zjeżdżają się do Torunia, a w Auli miało miejsce oficjalne przywitanie. Inaugurację uświetniło nadanie profesor Hannie Suchockiej tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Władze uczelni mają nadzieję, że w tym roku akademickim zajęcia będą prowadzone zgodnie z wcześniejszymi założeniami – czyli głównie stacjonarnie. Mówi Rektor UMK, prof. Andrzej Sokala.

zarządzeniu Rektora na nadchodzący semestr można przeczytać m.in. o wymaganych w trakcie zajęć środkach ochrony osobistej, a także o procedurach przewidzianych na wypadek wykrycia zakażenia COVID-19 wśród studentów lub pracowników. Przez ostatnie półtora roku zarówno studenci jak i wykładowcy zdobyli doświadczenie w nauczaniu zdalnym. Uczelnia jest więc przygotowana także na naukę zdalną w przypadku pogorszenia sytuacji epidemiologicznej.

Każdego roku UMK przyjmuje kilku tysięcy studentów (w roku akademickim 2020/2021 prawie 7000 osób). Niektóre kierunki przyciągają najwięcej chętnych. Które z nich maturzyści w tym roku wybierali najczęściej?

W najbliższym czasie uczelnia ma zamiar ukończyć cztery inwestycje w budynki przeznaczone na cele dydaktyczne. Tylko na dwie z nich UMK wydało ponad 100 mln złotych.

W ramach uroczystości w Auli UMK wykład inauguracyjny wygłosiła prof. Hanna Suchocka, specjalistka prawa konstytucyjnego. Sylwetkę tegorocznego gościa przybliża prof. Zbigniew Witkowski, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji.

Prof. Hannie Suchockiej wręczono także tytuł doktora honoris causa UMK, co spotkało się z uznaniem w środowisku akademickim prawników.

Rozpoczęty rok akademicki po wyjątkowym czasie pandemicznym, dobrze opisuje kilka zdań wypowiedzianych przez przewodniczącego Samorządu Studenckiego UMK, Huberta Długołęckiego.

Zapis wideo z inauguracji, jak i więcej informacji można znaleźć na stronie portal.umk.pl. Wszystkie informacje dotyczące organizacji kształcenia na UMK w tym semestrze można znaleźć pod tym linkiem.

[fot. Andrzej Romański/UMK]

Tagi:
Back to Top ↑

26748935