Radio Sfera UMK

Gramy swoje, po studencku!

Gdzie jest mój dom? Common GROUND w CSW

Sztuka współczesna, jako narzędzie komunikacji i porozumienia. Właśnie w ten sposób CSW Znaki Czasu w Toruniu, Akademia Zmysłów w Reykjaviku oraz Stowarzyszenie Artystów Litewskich z Wilna chcą przybliżyć wszystkim temat migracji.

Czas pandemii zweryfikował plany wielu instytucjom, w tym toruńskiemu Centrum Sztuki Współczesnej. Jednak po przetrwaniu największego lock dawn’u zespołowi udało się wznowić planowane wcześniej inicjatywy. Jedną z nich jest Common Ground, czyli międzynarodowy projekt poświęcony idei domu w kontekście migracji. W Polsce, a także na Litwie i Islandii do projektu zaproszeni zostaną artyści, reprezentujący różne dziedziny sztuki, a także działający w wielu jej obszarach. O jego początkach i pozyskaniu funduszy mówi Krzysztof Stanisławski – dyrektor CSW.

Z kolei o temacie projektu i o tym dlaczego właśnie na takim aspekcie się skupiono, mówi Paulina Kuhn – koorydnatorka.

Podczas wydarzenia Centrum Sztuki Współczesnej będzie współpracowało z Akademią Zmysłów w Reykjaviku oraz Stowarzyszeniem Artystów Litewskich z Wilna. Paulina Kuhn przybliża również strukturę projektu.

CSW jest liderem projektu i już rozpoczęło przygotowania do jego toruńskiej odsłony.

Artyści biorący udział w projekcie, naukowcy oraz społeczność lokalna będą współpracować ze sobą w każdym ze wspominanych krajów od 10 do 12 dni. W tym czasie spróbują odpowiedzieć na pytanie – Gdzie jest mój dom? Obecnie instytucje poszukują osób, które będą chętne na udział w tym międzynarodowym projekcie. O warunkach, które trzeba spełnić podczas zgłoszeń mówi Paulina Kuhn.

Efektem tej międzynarodowej współpracy będą trzy wystawy międzykulturowe, które powstaną w Polsce, na Litwie oraz na Islandii.

Aplikacje od osób chętnych CSW przyjmuje wyłącznie za pośrednictwem formularza składanego online na adres – opencall@csw.torun.pl do 22 sierpnia bieżącego roku.

Pełen regulamin, plan rezydencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Centrum Sztuki Współczesnej.

[fot. materiały prasowe]

[Dźwięk i tekst: Maria Nowak]