UMK

6 kwietnia 2013 | Radio Sfera

2

Prorektor UMK: to jest nasze być albo nie

W piątek pracownicy naukowi i studenci UMK uczestniczyli w seminarium bolońskim, gdzie rozmawiano o poprawie jakości kształcenia oraz wzmocnieniu pozycji uczelnii na arenie międzynarodowej

Celem seminarium jest, w założeniach, zapoznanie uczestników z problematyką internacjonalizacji kształcenia w szkołach wyższych, różnymi jej formami i narzędziami. Internacjonalizacja ma istotne znaczenie dla roli uczelni, jako instytucji realizującej założenia koncepcji uczenia się przez całe życie.

Tematem wiodącym spotkania była prezentacja różnych form i narzędzi internacjonalizacji i ich powiązania z jakością kształcenia oraz budowaniem lokalnego/ krajowego i międzynarodowego potencjału uczelni, znaczeniu europejskich programów edukacyjnych dla realizacji założeń internacjonalizacji konkretnej uczelni, a także dobrych i złych praktykach umiędzynarodowienia kształcenia w szkole wyższej

Prof. Beata Przyborowska, prorektor UMK ds. kształcenia ma duże nadzieje związane z umiędzynarodowieniem studiów w Polsce. – Żyjemy w globalnej wiosce. Jeżeli my nie będziemy w tym procesie uczestniczyć świadomie, to to jest nasze bycie lub niebycie – wyjaśnia „Radiu Sfera”.

Głównymi organizatorami i prelegentami byli członkowie Zespołu Ekspertów Bolońskich, którzy w tym roku akademickim prowadzą spotkania w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. – Rolą ekspertów bolońskich jest, aby dopasowywać swoją ofertę edukacyjną do aktualnego zapotrzebowania – mówi prof. Andrzej Kraśniewski z Politechniki Warszawskiej, ekspert boloński.

Postanowieniami „Deklaracji Bolońskiej”, które zostały wprowadzone już na naszym uniwersytecie są wyjazdy zagraniczne w ramach programu ERASMUS, ogólnoeuropejski system punktów zaliczeniowych ECTS, czy darmowe suplementy do dyplomu wydawane wszystkim absolwentom.

Tagi:
Back to Top ↑