Patronat

18 marca 2021 | Radio Sfera

0

Co to ADR i dlaczego są tak ważne w sporcie?

Kiedy spotkają się przedstawiciele dwóch kół naukowych z Wydziału Prawa i Administracji UMK możemy być pewni, że pracują nad czymś ważnym. Pomimo pandemii, postanowili oni zorganizować, pierwszą o takiej tematyce, Ogólnopolską Konferencję Naukową „ADR w sporcie”.

Sport to zdrowie, ale także wielkie emocje. Kiedy jest ich za wiele, nie trudno o konflikt. Tu przychodzą na ratunek alternatywne metody rozwiązywania sporów. Dla klubów sportowych, zawodników czy sędziego polubowne rozwiązanie sporu może okazać się bardzo istotne nie tylko ze względów wizerunkowych, ale także finansowych. Szybsze i tańsze – tak w skrócie możemy opisać metody ADR.
W trakcie konferencji członkowie Koła Naukowego Prawa Sportowego „Lex Sportiva”Studenckiego Koła Naukowego Mediacji Akademickiej “Konsensus” zajmuje się tematyką mediacji i innych sposobów pozasądowego załatwiania sporów.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ADR w sporcie” odbędzie się 19 marca online w godzinach 10.00 – 17.30. Link do platformy Teams będzie dostępny w poście organizatorów na stronie wydarzenia na Facebooku. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Organizatorzy o wydarzeniu: „Celem naszej konferencji jest poszerzenie wiedzy o tematyce związanej z przedmiotowym tematem wydarzenia w obszarze spraw związanych z prawem sportowym, a także podjęcie możliwie kompleksowej debaty naukowej w tym zakresie. Instytucje pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów funkcjonują już od dłuższego czasu w przepisach kodeksu postępowania cywilnego i kodeksu postępowania administracyjnego, jednak w związku z szerokim ustawodawstwem i wzrostem ilości publikacji naukowych związanych ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów doszło do rozszerzenia instrumentu, jakim są ADR. Dzięki niższym kosztom, poufnemu charakterowi mediacji i arbitrażu, a także szybkości postępowania metody te stają się coraz bardziej popularne. Jako koła naukowe uznaliśmy, że temat jest niebywale ważny i wart przedyskutowania przez pryzmat jego interdyscyplinarnego charakteru.”

Harmonogram wydarzenia:

Wydarzenie jest miejscem do debaty między studentami, absolwentami, doktorantami oraz mediatorami zajmującymi się alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów. Rozgłośnia Uniwersytecka „Radio Sfera” objęło konferencję patronatem medialnym. Więcej informacji na temat konferencji na Facebooku.

Tagi: ,
Back to Top ↑

26748935