Radio Sfera UMK

Gramy swoje, po studencku!

Nowy dom dla konserwatorów

Odbyło się uroczyste wmurowanie Aktu Erekcyjnego pod powstające Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego przy Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Obiekt wybudowany zostanie do marca 2022 roku i będzie wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą.

Nowy obiekt stanie na tyłach obecnej siedziby Wydziału Sztuk Pięknych, u zbiegu ulic Sienkiewicza i Bema. Będzie miał trzy kondygnacje, a z głównym gmachem WSP będzie skomunikowany dzięki przeszklonemu łącznikowi. Elewacje zostaną wykonane z betonu architektonicznego, szkła i blachy miedzianej, a bryła ma nawiązywać swoją formą do sąsiedniego, zabytkowego budynku. Projekt koncepcyjny przygotowała warszawska pracownia Studium w składzie: mgr inż. arch. Ola Dziedzicka, mgr. inż. arch. Rafał Maliński, mgr inż. arch. Malwina Łazęcka, mgr inż. arch. Ewa Kosińska.

Centrum powstaje w ramach projektu „Monumentum Sonus Visio. Akademickie Centra Przemysłów Kreatywnych Kultury, Sztuki i Ochrony Zabytków”. Zakłada on dofinansowanie w wysokości ok. 50 milionów złotych rozdysponowane na dwie kujawsko-pomorskie uczelnie wyższe: UMK i Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy. O współpracy między uczelniami mówi prezydent Torunia, Michał Zaleski

 

Koszt inwestycji, czyli budynku i wyposażenia ma się zamknąć w kwocie 36,8 milionów złotych, z czego 30,3 miliona pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. O tym, jaki jest cel projektu mówi prof. Elżbieta Basiul, dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK.

 

W ramach projektu Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy otrzyma fundusze na stworzenie nowych laboratoriów badawczych. O pracowniach, jakie zyska bydgoska uczelnia, mówi Marta Rosenthal z Katedry Przemysłów Kreatywnych WSG w Bydgoszczy.

 

Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego zostało pomyślane jako interdyscyplinarny projekt, w którym badania prowadzić będą między innymi fizycy i chemicy specjalizujący się w konserwacji zabytków. Nowy budynek wniesie jednak zasadniczą zmianę jakościową w pracę toruńskiej konserwacji zabytków, której pracownie obecnie są rozsiane po mieście, a zajęcia dla studentów odbywają się często w trudnych warunkach lokalowych.

Materiał dźwiękowy: Ola Sosińska
Foto: Andrzej Romański
Wizualizacje: Pracownia architektury Studium

Posted in UMK