UMK

26 marca 2013 | Radio Sfera

2

Absolwenci UMK nieatrakcyjni dla pracodawców?

Tygodnik „Wprost” opublikował najnowszy ranking „Szkół Wyższych w Polsce”. W rankingu 50 uczelni, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców nasz uniwersytet zajął 22. miejsce.

Jak pokazuje zestawienie poszukiwane są osoby po Politechnice Warszawskiej, Wrocławskiej i AG-H w Krakowie. Te trzy uczelnie zajęły pierwsze miejsca w rankingu.

Najwyższą pozycję w zestawieniu szkół z podziałem wg kierunków studiów zajął Wydział Prawa i Administracji UMK. Znalazł się na trzecim miejscu po Uniwersytecie Warszawskim i Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Badanie przeprowadzono na przełomie lutego i marca br. na  próbie 500 największych pod względem przychodów osiągniętych w 2011 r. firm w Polsce. Zastosowano dwie metody. Ankiety, które rozesłano do firm oraz kontakt telefoniczny.

Twórcy zestawienia prosili o wskazanie pięciu kierunków studiów, których absolwentów firma najczęściej przyjmuje do pracy, oraz w ramach każdego z kierunków po pięć uczelni, których absolwentów najchętniej widzi wśród kandydatów. Pytania skierowano do osób zajmujących się polityką personalną w przedsiębiorstwach.

Najwyższą pozycję w zestawieniu szkół z podziałem wg kierunków studiów zajął Wydział Prawa i Administracji UMK. Znalazł się na trzecim miejscu po Uniwersytecie Warszawskim i Adama Mickiewicza w Poznaniu. Naszą uczelnię sklasyfikowana tylko jeszcze raz w naukach społecznych i filologiach obcych, gdzie uplasowaliśmy się na czwartek pozycji. Lepsze okazały się uniwersytety w Warszawie, Krakowie i Katowicach. Należy dodać, że w podziale na kierunki wskazano najlepszych dziesięć uczelni.

Jak wynika z zestawienia nasza uczelnia nie dostarcza atrakcyjnych pracowników w obszarze informatyki, ekonomii, zarządzania.

Szczegóły rankingu są dostępne na stronie tygodnika „Wprost”

Zdjęcie: www.szkoly.wprost.pl

Tagi: ,
Back to Top ↑