Radio Sfera UMK

Gramy swoje, po studencku!

„Głos Uczelni” w nowej odsłonie

Nowa koncepcja, szata graficzna, a także popularnonaukowy portal informacyjny – czasopismo UMK wchodzi w nowy rok akademicki odnowione.

Za zmiany w czasopiśmie odpowiada zespół, w którego skład weszli między innymi rzecznik UMK, kierownik Centrum Promocji i Informacji i pełnomocnik rektora ds. Organizacji i Ewaluacji Badań Naukowych. Autorem nowej szaty graficznej jest dr hab. Nikodem Pręgowski, kierownik Zakładu Projektowania Graficznego Wydziału Sztuk Pięknych UMK. O idei zmian mówi Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem Gospodarczym UMK, prof. Wojciech Wysota.

Czasopismo „Głos Uczelni” będzie od teraz ukazywało się jako dwumiesięcznik, a jego głównym zadaniem będzie popularyzacja najciekawszych zagadnień naukowych. O nowej formule wydawnictwa mówi Winicjusz Schulz, redaktor naczelny „Głosu Uczelni”.

„Głos Uczelni” poza wydaniem drukowanym będzie również ukazywał się jako popularnonaukowy portal internetowy. Będzie to kolejne, po naszej rozgłośni i UMK TV, medium akademickie, mogące trafić do szerokiego grona odbiorców za pośrednictwem sieci. O misji mediów uniwersyteckich mówi rzecznik prasowy UMK prof. Marcin Czyżniewski.

Czasopismo Głos Uczelni ukazuje się od 1952 roku. Według ustaleń Biblioteki Uniwersyteckiej UMK jest najstarszym czasopismem akademickim w Polsce.

[foto: materiały własne]

Posted in UMK