News

23 lutego 2017 | Radio Sfera

0

Za kurtyną resocjalizacji – trwają zapisy na konferencję

Konferencja stanowi przedsięwzięcie interdyscyplinarne, w trakcie którego do dyskusji zapraszani są przedstawiciele najbardziej znaczących ośrodków akademickich z kraju i zagranicy a także praktycy zajmujący się profilaktyką i pracą resocjalizacyjną zarówno w warunkach instytucjonalnych jak i w środowisku otwartym.

„Za kurtyną resocjalizacji. Od marginalizacji do inkluzji społecznej. Oblicza (po)nowoczesności” to czwarta edycja konferencji. Podczas jej trwania będą poruszane takie zagadnienia jak marginalizacja i inkluzja społeczna. Wszyscy chętni do czynnego udziału w konferencji mają czas do 3 marca na zgłoszenie konspektu swojego wystąpienia na oficjalnej stronie wydarzenia.

Poniżej podajemy pełną listę zagadnień, których dotyczyła będzie konferencja:

1. Nowe kierunki polityki kryminalnej;
2. Współczesna polityka penitencjarna i możliwości modernizacji systemu penitencjarnego;
3. Formy oddziaływań (post)penitencjarnych;
4. (Bez)sens resocjalizacji penitencjarnej i oddziaływań wychowawczych w zakładach karnych;
5. Specyfika wychowawcza MOW, MOS, zakładów poprawczych;
6. Rola grup dyspozycyjnych (policji, straży miejskiej, służby więziennej) w procesie prewencji i resocjalizacji;
7. Nowoczesne formy prewencji i profilaktyki społecznej (streetworking, partyworking, networking);
8. Metody oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych w środowisku otwartym i zamkniętym;
9. Prawne i społeczne konteksty funkcjonowania kurateli sądowej;
10. Teoretyczne i normatywne podstawy probacji;
11. Aksjologia resocjalizacji i etyka ratownictwa społecznego;
12. Znaczenie religii w procesie resocjalizacji;
13. Diagnoza i terapia w resocjalizacji;
14. Efektywność i optymalizacja programów profilaktycznych i oddziaływań resocjalizacyjnych;
15. Etiologia demoralizacji, niedostosowania społecznego i przestępczości;
16. Problematyka uzależnień i przemocy w aspekcie pedagogicznym, psychologicznym, socjologicznym i prawnym;
17. Formy wsparcia osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem;
18. Przykłady dobrych praktyk w pracy wychowawczo-resocjalizacyjnej.

Spotkania odbędą się 6 i 7 kwietnia 2017 roku na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Tagi:
Back to Top ↑