UMK

13 maja 2015 | Zuzia Pilimon

0

Złote wynalazki UMK

Czy naukowcy z naszej uczelni przyczyniają się do tworzenia innowacyjnych wynalazków? Okazuje się, że tak i odnoszą sukcesy na skalę światową. Dwa zespoły z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii zdobyły w Konkursie im. Luisa Lépine organizowanym przez Stowarzyszenie Francuskich Wynalazców i Producentów na Targach Wynalazczości w Paryżu złoty medal.

Odkrycia toruńskich naukowców pochodzą z zupełnie różnych dziedzin. W Baby Labie i Laboratorium Neurokognitywnym powstaje projekt systemu, który na podstawie zbieranych danych, umożliwi stworzenie zabawki wspomagającej rozwój poznawczy niemowląt i dzieci. Projekt dr hab. Jerzego Łukaszewicza i doktorantki na Wydziale Chemii Anny Ilnickiej dotyczy stworzenia materiału, który pozwoli na wytwarzanie elektrochemicznych źródeł energii o większej trwałości.

Nagrody zdobyte przez zespoły badawcze w Paryżu mogą w przyszłości przyciągnąć uwagę partnerów komercyjnych.

zdjęcie: antisensescienceblog.files.wordpress.com
Back to Top ↑