Radio Sfera UMK

Gramy swoje, po studencku!

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

Organizacje patriotyczne, władze samorządowe oraz torunianie uczcili 1 marca pamięć Żołnierzy Wyklętych. Oficjalne uroczystości rozpoczęły się od zaciągnięta honorowej warty przed tablicą upamiętniającą sądzonych i skazanych w 1946 r. Żołnierzy AK.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to polskie święto państwowe, ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku. Poświęcone jest pamięci Żołnierzy Wyklętych, czyli żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

– Nazywano tych żołnierzy bandytami, jakimiś tam pachołkami imperialistycznymi. – o tym, jak traktowano Żołnierzy Wyklętych mówi prof. Wojciech Polak.

– W ramach współpracy i szukania czegokolwiek, by upamiętnić Żołnierzy Wyklętych podjęliśmy współpracę ze Związkiem Strzeleckim „Strzelec” i z Muzeum Wojskowo-Historycznym. – o zaangażowanych w obchodu i dalsze plany opowiada studentka UMK, Regina Dąbkowska.

– Towarzystwo Torunium rozpropagowuje wszelkie inicjatywy w związku z obchodami – mówi Maria Mazurkiewicz z Towarzystwa Torunium im. Antoniego Bolta.

14 marca odbędzie się gra miejska o szablę rotmistrza Pileckiego. Biorący udział będą musieli wykazać się wiedzą o Żołnierzach Wyklętych.

Podczas uroczystości odbyła się kwesta na rzecz ekshumacji i identyfikacji Żołnierzy Wyklętych. Inicjatorem wydarzenia jest Fundacja Niezłomni im. Zygmunta Szendzielarza Łupaszki. Wolontariusze Fundacji Niezłomni przyczynili się do tych identyfikacji kupując specjalistyczny sprzęt dla Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów. Do ostatnich sukcesów Fundacji należy odnalezienie i identyfikacja Danuty Siedzikówny, Mariana Kaczmarka, Józefa Kozłowskiego, Stanisława Kutryma oraz Edwarda Pytko.

Materiał: Piotr Paszelke

Zdjęcie: oficjalna strona Żołnierzy Wyklętych