Radio Sfera UMK

Gramy swoje, po studencku!

Konkurs na glosę

Jedyne pewne rzeczy w życiu to śmierć i podatki. Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego zorganizowało III edycję Ogólnopolskiego Konkursu na glosę do wyroku w sprawie podatkowej.

W tym konkursie mogą brać udział studenci wszystkich lat, oprócz pierwszego roku – mówi Anna Urbaniak współorganizatorka konkursu.

Prace należy nadsyłać na adres e-mail: sknpp@gmail.com do 31 marca. Nadesłane glosy oceni jury, w skład którego wchodzą profesorowie z zakresu prawa podatkowego z całej Polski. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju podczas dorocznej konferencji podatkowej organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego.

Więcej informacji na stronach:

http://www.stud.umk.pl/~sknpp/konkurs.html

http://www.facebook.com/SKNPP.UMK

Zdjęcie: materiały promocyjne

Posted in UMK