UMK

27 marca 2013 | Radio Sfera

0

Stypendia dla kobiet naukowców

2 kwietnia ruszy nabór zgłoszeń w 13. konkursie na stypendia naukowe L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Wnioski będą przyjmowane do końca maja br.

Celem konkursu jest promocja kobiet i ich osiągnięć zawodowych oraz popularyzacja nauki. Co roku fundatorzy wyłaniają młode talenty, których przykład ma zachęcić następne pokolenia do wstąpienia na drogę nauki.

Stypendystki podejmują wyzwania badawcze w dziedzinie m.in. medycyny, biotechnologii, biologii. Przez swój program L’Oréal pragnie wyrazić uznanie dla ich osiągnięć i zachęcić do kontynuacji prac zmierzających do rozwoju nauki. Warunkiem przystąpienia do konkursu, zarówno dla doktorantek (granica wieku 35 lat), jak habilitantek (do 45 lat), jest końcowy etap realizacji pracy.

Stypendia L’Oréal są przyznawane od 2001 roku. Do tej pory dwie osoby związane z naszą uczelnią otrzymały to stypendium. W 2004 roku Katarzyna Niedojadło w ramach studiów doktoranckich na pracę: „Badania nad ekspresją genu efektora apoptozy Apaf-1 w znamionach barwnikowych, czerniaku pierwotnym i jego przerzutach u człowieka”. Cztery lata później stypendium w ramach pracy habilitacyjnej trafiło do dr Iwony Łakomskiej pt. „Nowe kompleksy Pt(II), Pd(II) i Pt(IV) z analogami zasad purynowych o potencjalnych właściwościach antynowotworowych. Wpływ struktury na aktywność antynowotworową in vitro”.

Więcej infomacji na stronie programu stypendialnego

Zdjęcie: www.lorealdlakobietinauki.pl
Back to Top ↑