News

31 października 2019 | Radio Sfera

0

Uniwersytet Mikołaja Kopernika wśród elity polskich uczelni [Relacja z konferencji 31.10.19]

Nasz Uniwersytet – jako jedna z 10 polskich uczelni – uzyskał status uczelni badawczej. Grono toruńskich naukowców staje przed historyczną szansą rozwoju. Wśród wyróżnionych jednostek znajdują się również m.in. Uniwersytet Warszawski, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Jagielloński. 

Wyniki konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” poznaliśmy 30 października.  Międzynarodowy zespół ekspertów związanych z sektorem nauki i szkolnictwa wyższego wyłonił 10 uczelni, które w przyszłości staną się uczelniami badawczymi i w latach 2020–2026 otrzymają nieodpłatną i bezzwrotną pomoc materialną od państwa zwiększoną o 10%.

Znalazły się wśród nich:

Pozostałe uczelnie, które wzięły udział w konkursie, ale nie znalazły się w pierwszej dziesiątce, także otrzymają wsparcie finansowe – subwencję zwiększoną o 2%.

Dziś odbyła się konferencja, podczas której władze uniwersyteckie, jak i miejskie, przybliżyły skutki wyjątkowego wyróżnienia. Spotkanie rozpoczął JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Tretyn. Przywitaniu towarzyszyło oficjalne odsłonięcie tablicy, witającej wszystkich przybyłych pod Aulę Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Następnie, zebrani udali się pod pomnik pierwszego rektora UMK – profesora Ludwika Kolankowskiego. Tam odbyła się główna część konferencji.

We wnioskach konkursowych uczelnie wykazywały swój potencjał i precyzowały plany rozwoju, w szczególności cele i konkretne działania podnoszące jakość badań naukowych i kształcenia. Uniwersytet Mikołaja Kopernika za swoje kluczowe cele uznał zwiększenie umiędzynarodowienia, interdyscyplinarności, innowacyjności i wewnętrznej integralności. Zaproponowano także pięć Priorytetowych Obszarów Badawczych, o których mówi dr Agata Karska, współtwórczyni wniosku konkursowego UMK.

 

Status Uczelni Badawczej sprawia, że wszyscy związani z uniwersytetem będą mogli czerpać korzyści naukowe. O planowanej nowej ofercie dla studentów mówi dr Agata Karska.

 

Zmiany, jak wiadomo, dotkną także uczących się na UMK . JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Tretyn przybliżył szczegóły zmian w liczebności grona studentów.

 

 

 

 

 

Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu można śledzić na stronie Forum Akademickiego. Fotorelacje i dodatkowe informacje można znaleźć również na oficjalnej stronie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

[Materiały dźwiękowe: Zuzanna Pilimon, Gustaw Nowak, Zdjęcia i redakcja: Oliwia Ciszewska]

Tagi: ,
Back to Top ↑