UMK

25 marca 2013 | Radio Sfera

0

Stypendia na monografie

Rada Wydawnicza działająca przy Wydawnictwie Naukowym UMK oraz prof. Andrzej Tretyn, rektor uniwersytetu, przyznali pracownikom naukowym cztery stypendia na napisanie monografii.

W roku 2013/2014 stypendium przyznano autorom następujących prac:

  1. „Cienkie warstwy i nanostruktury – eksperymentalne metody wytwarzanie i badania własności” dr Anna Zawadzka (WFAiIS),
  2. „Pozasłoneczne, wielokrotne układy planetarne” dr hab. Krzysztof Goździewski (WFAiIS),
  3. „Zabawa, święto, profanacja: potencjał kulturotwórczy zabawy w kulturze współczesnej na przykładzie wybranych praktyk ludycznych młodzieży” prof. UMK, dr Marcin Jaworski (WSP),
  4. „Przewlekła niewydolność serca – wybrane problemy diagnostyki i terapii II” pod redakcją prof. dr hab. Władysława Sinkiewicza (WNoZ CM).

Celem stypendium jest stymulowanie pisania książek naukowych, promujących Uczelnię w kraju i za granicą jako ośrodka badawczego.

Zdjęcie: www.sxc.hu
Źrodło: Dział Nauki UMK

Tagi:
Back to Top ↑