UMK

1 stycznia 2013 | Radio Sfera

0

Bezrobotni wykształceni

30-procentowe bezrobocie wśród absolwentów  – takie czarne prognozy na ten rok podaje PAP. Dwukrotnie wyższy niż w przypadku ogółu bezrobotnych wskaźnik w grupie wiekowej od 25 do 34lat, wynika z jej szczególnej wrażliwości na zmiany gospodarcze. 

Młodzi ludzie w Polsce chętnie studiują, dzięki czemu młode pokolenie w naszym kraju jest jednym z lepiej wykształconych w Europie. Więc czy rzeczywiście będzie tak ciężko o pracę?

Wyjaśnia Ewa Banaszak – kierownik Biura Karier UMK.

Co powinni robić studenci, żeby podnieść swoje szanse na rynku pracy. Czy zaangażowanie w działalność poza studencką może sprawić, że w przyszłości szybciej znajdziemy pracę?

Tłumaczy Ewa Banaszak.

Kompetencje absolwentów nie zawsze jednak dostosowane są do wymagań rynku pracy – firmy wolą zatrudniać pracowników z doświadczeniem niż tych, którzy dopiero skończyli edukację. Jak podaje PAP, Międzynarodowa Organizacja Pracy przewiduje, że poprawa sytuacji młodych ludzi na rynku pracy w skali ogólnoświatowej może nastąpić dopiero w 2016.

 

Zdjęcie: Biuro Karier UMK

Tagi: , ,
Back to Top ↑