UMK

2 lutego 2016 | Radio Sfera

0

Dziekan WPiA z zarzutami, podejrzenie popełnienia przestępstwa w Collegium Medicum

Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika został poinformowany przez Prokuraturę Okręgową o wydaniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji.

Zarzuty związane są z art 115 ust. 1. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Odnoszą się do przywłaszczenia autorstwa cudzego utworu, bądź wprowadzenia w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu.

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn podjął decyzję o zawieszeniu dr hab. Tomasza Justyńskiego w prawach nauczyciela akademickiego, oraz w obowiązkach dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK na  sześć miesięcy. Obowiązki dziekana będzie sprawował obecny prodziekan, dr hab. Arkadiusz Lach.

Rektor UMK zawiadomił również prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko prawom pracowników UMK przez Magdalenę Brończyk, zastępcę kanclerza ds. Collegium Medicum. Ma to związek z wynikami kontroli przeprowadzonej w Collegium Medicum UMK przez Państwową Inspekcję Pracy.

Źródło: CPiI UMK/Rzecznik Prasowy UMK Marcin Czyżniewski

Zdjęcie: unirank.pl

Tagi:
Back to Top ↑